Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-12-09 12:26:51 przez Czas2012

Ponad 1 mln zł na remont drogi gminnej w Zatoce

Już niebawem rozpocznie się remont drogi gminnej w Zatoce. Na początku grudnia została podpisana umowa z Wykonawcą prac budowlanych. Remont drogi gminnej Nr 580791K będzie odbywał się na odcinku I – w km 0+304 do km 1+004, na odcinku II – w km od 2 +304 do km 2+719 w miejscowości Ostrów Szlachecki i Zatoka.

Zakres prac obejmuje:

  • wykonanie podbudowy z kruszywa,
  • wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej,
  • uzupełnienie poboczy,
  • wykonanie przepustu pod drogą,
  • konserwacja rowu przydrożnego,
  • dostawa i montaż tablicy informacyjnej.

Termin wykonania to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wartość robót wynikających z umowy wyniesie 1 071 314,13 zł, z czego kwota 536.009,00 zł to środki rządowe przekazane Gminie Bochnia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

To będzie kolejny zrealizowany wniosek radnego Stanisława Rachwała, który skutecznie współpracuje z Radą Gminy. Realizowane prace budowlane wiążą się z czasowym utrudnieniem zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych, dlatego proszę mieszkańców o wyrozumiałość podczas realizacji prac – zwraca się do mieszkańców wójt Marek Bzdek.

Info: Gmina Bochnia