Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-02-22 12:12:25 przez Czas2012

Ponad 1,4 mln na modernizację dróg w Gminie Bochnia

Niebawem rozpocznie się przebudowa ponad 3,5 km dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia. Modernizacji będzie podlegało 15 odcinków dróg tj.:

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 386 w miejscowości Brzeźnica.

Zadanie nr 2. Remont drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 900 w miejscowości Brzeźnica.

Zadanie nr 3. Remont drogi gminnej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 220/3, 217 w miejscowości Gorzków.

Zadanie nr 4. Remont drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 428 w miejscowości Zatoka.

Zadanie nr 5. Remont drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 377 w miejscowości Bogucice.

Zadanie nr 6. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 553 w miejscowości Damienice.

Zadanie nr 7. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 583/15 ul. Niecała, nr 583/73 ul. Caritas w miejscowości Stanisławice.

Zadanie nr 8. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 580/7
w miejscowości Siedlec.

Zadanie nr 9. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 256/1 do 256/6
w miejscowości Gierczyce.

Zadanie nr 10. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 394/4, 393/2, 394/5,397/2, 406/5 w miejscowości Nieszkowice Małe.

Zadanie nr 11. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 483/1 w miejscowości Buczyna.

Zadanie nr 12. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 159
w miejscowości Buczyna.

Zadanie nr 13. Remont drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 20 w miejscowości Grabina.

Zadanie nr 14. Remont drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 354 w miejscowości Wola Nieszkowska.

Zadanie nr 15. Remont odwodnienia przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr ewidencyjnym 40
w miejscowości Pogwizdów.

Przebudowa dróg podwyższy ich standardy użytkowe, poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego oraz polepszy warunki dojazdu mieszkańców do swoich posesji. Wysoka jakość infrastruktury drogowej niewątpliwie będzie miała wpływ na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Niebawem zostanie ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony, w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania również polegającego na przebudowie dróg gminnych”- powiedział Marek Bzdek, wójt Gminy Bochnia.

Wykonawcami zadań, w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, zostały firmy:
1. ROAD Prace Ziemno-Drogowe Beata Czyżycka, Dobrociesz 114
2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1
3. ENIGMA GROUP Sp. z o.o. , ul. Chodenicka 39

Zgodnie z zawartą umową zadania mają zostać zrealizowane do 30.06.2021 r.