Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2023-08-28 20:18:09 przez eb

Potężny zastrzyk finansowy dla Trzciany

Aż 2 229 328 zł  otrzymała Gmina Trzciana z rządowej dotacji na zadania inwestycyjne.

Dzięki temu gmina  ma środki na wkład własny do inwestycji i nie musi zaciągać kredytów. Skutkuje to spadkiem zadłużenia Trzciany, które jest w tej chwili niższe niż na początku kadencji obecnego samorządu w 2018 roku.

Info i zdjęcie: Gmina Trzciana