Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2023-07-21 20:25:40 przez eb

Rzezawa rozbudowuje sieć wodno-kanalizacyjną

9 lipca podpisano w Rzezawie umowę na wykonanie tej inwestycji. Jej wartość to 220 tys. zł.

ozbudowa sieci wod - kan będzie miała miejsce w samej Rzezawie jak i we wsi Dąbrówka.

W stolicy gminy przy ulicy Pacynkowej zostanie rozbudowana sieć wodociągowa o długości około 160 metrów (od węzła W2 – działka nr ewid. 491/3 do działki nr ewid. 475/6). Zostaną ponadto zamontowane dwa hydranty. Wartość tego zdania wynosi niespełna 120 tys. zł.

Natomiast w Dąbrówce będzie rozbudowana sieć kanalizacyjną (na działkach o nr ewid. 656/2, 657, 658, 659, 660). Powstanie tam w sumie około 94 metry nowego przyłącza. Na tę inwestycję Gmina Rzezawa przeznaczyła ponad 97 tys. zł.

Obie powyższe inwestycje sieciowe mają zostać wykonane w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ciągu ostatnich lat na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Gmina Rzezawa wydała blisko 12 mln zł, z czego ponad 5 mln zł pochodziło ze środków zewnętrznych.

info: Gmina Rzezawa
foto: BIP Rzezawa