Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2023-07-20 20:09:05 przez eb

Sanepid zamyka kąpielisko „Nad Zalewem” w Łapanowie

Dziś, tj. 20 lipca b.r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał tymczasowy zakaz kąpieli na kąpielisku „Nad Zalewem w Łapanowie” z powodu ponadnormatywnej liczby bakterii – Enerokoków kałowych.

W przebadanych próbkach wody stwierdzono wspomniane bakterie w ilości 540/100 ml, podczas kiedy dopuszczalna wielkość to mniej niż 400/100 ml.

Inspektor nakazał właścicielowi kąpieliska czyli Gminie Łapanów ustalić przyczyny zanieczyszczenia wody oraz rozpowszechnić informację o zakazie kąpieli za pomocą śtrodków masowego przekazu.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności i obowiązuje ona do odwołania.

info i zdjęcie: Gmina Łapanów