Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-09-26 11:29:11 przez Czas2012

Sołtys Bieńkowic wyróżniony

Zakończył się konkurs o tytuł Sołtysa Roku Ziemi Bocheńskiej, organizowany od 2013 roku przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Bochni. Komisja konkursowa postanowiła w tym roku przyznać ten zaszczytny tytuł Annie Klasie Sołtys Bieńkowic, która swoją funkcję pełni od sześciu lat.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać również trzy wyróżnienia specjalne. Tym razem wyróżnienia trafiły do Małgorzaty Grabiec Sołtys Kobyla (Gm. Nowy Wiśnicz), Wiesława Michniaka Sołtysa Nieszkowic Małych (Gm. Bochnia) oraz Edwarda Klejdzysza Sołtysa Chrostowej (Gm. Łapanów).

Celem konkursu jest promocja społecznej działalności i aktywności sołeckiej, a także wzmocnienie pozycji lokalnych liderów oraz uhonorowanie najbardziej aktywnych sołtysów powiatu bocheńskiego. Konkurs został zorganizowany w formie zadania publicznego wspieranego przez Starostwo Powiatowe w Bochni, a koordynatorem z ramienia Stowarzyszenia jest prezes Krystyna Pałkowska.

Wręczenie nagród odbędzie się na początku października.