Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-10-04 18:58:19 przez eb

Trzciana: chloroform w wodzie

Sanepid wydał komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z cząstkowym sprawozdaniem nr LW/3050/N/2021/1 z badania próbki wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni w dniu 28 września 2021r. (data wpływu: 04 października 2021r.) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Trichlorometan (chloroform), która wyniosła 0,064±0,006 mg/l (wartość dopuszczalna 0,030 mg/l).

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana.

Trichlorometan (chloroform) jest związkiem powstającym w wyniku reakcji zachodzącej między halogenami wprowadzanymi do wody w celach technologicznych lub dezynfekcyjnych. Jest wchłaniany po wprowadzeniu drogą doustną, poprzez inhalację lub przez skórę, a w organizmie może powstać kilka przejściowych metabolitów, których ilość zależy od gatunku i płci. Chloroform ma szczególne znaczenie dla zdrowia konsumentów z uwagi na to, że długotrwała ekspozycja może powodować zmiany w nerkach, wątrobie, tarczycy.

Gmina Trzciana jako zarządca obiektu została zobowiązana do poinformowania korzystających z wody pochodzącej z niniejszego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Trzciana, Kamionna, Kierlikówka, Łąkta Dolna, Rdzawa, Ujazd i Leszczyna.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
mgr inż. Halina Bielec