Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-05-13 13:08:36 przez Czas2012

W Cerekwi powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy

Powiat Bocheński otrzymał prawie dwa miliony złotych na modernizację i adaptację budynku w Cerekwi na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Po 17 latach budynek przejdzie gruntowną rewitalizację i niebawem będzie służył mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony będzie dla 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle psychicznie chorych, z uwzględnieniem możliwości kierowania osób ze spectrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną nieumiejących funkcjonować samodzielnie. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na remont obiektu. Planowany termin uruchomienia nowego ŚDS to grudzień 2021 roku.

Z początkiem roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku na remont tego obiektu. Budynek w Cerekwi to obiekt z lat osiemdziesiątych, pełnił kiedyś funkcje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W efekcie przeprowadzonych tam prac powstanie piękny i w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt. W budynku zaprojektowano pomieszczenia do ogólnej terapii zajęciowej i pomieszczenia do indywidualnego poradnictwa. Zastosowane będą rozwiązania funkcjonalne umożliwiające prowadzenie zajęć - mówi Adam Korta starosta bocheński.

Środki finansowe w łącznej kwocie 1 mln 921 107 tyś. Powiat Otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

Info: Powiat Bocheński

/media/user/images/upload/Maj/Maj 2021/cerekiew3.png