Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2022-07-15 15:04:12 przez Czas2012

W Drwini wyremontują drogę

2 miliony złotych otrzymał powiat bocheński z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Środki zostaną przeznaczone na modernizację drogi powiatowej w Drwini.

Inwestycja ta to kontynuacja rozbudowy drogi powiatowej relacji Ispina – Bieńkowice w miejscowości Drwinia, po wykonanej wcześniej rozbudowie odcinka tej drogi od drogi wojewódzkiej w Drwini i budowie nowego mostu na rzece Drwinka, w Ispini — wyjaśnia starosta Adam Korta.

W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona i dostosowana do obowiązujących parametrów technicznych, powstanie ciąg pieszo – rowerowym, a pobocza zostaną utwardzone. Przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą gminną, zjazdy indywidualne i publiczne oraz odwodnienie drogi.

Modernizacja drogi powiatowej w Drwini wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz polepszenie dostępności komunikacyjnej przyległych terenów. W projekcie uwzględniono również rozwiązania dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz zastosowanie tzw. cichych nawierzchni bitumicznych co znacznie ograniczy hałas.

Program Inwestycji Strategicznych był skierowany do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.