Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2023-08-10 21:07:38 przez eb

Wiśnicz: rozbudowa wodociągu i kanalizacji

Gmina Nowy Wiśnicz podpisała umowy z wykonawcami na dwie inwestycje: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Muchówka" oraz „Rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leksandrowa”.

Pierwsza inwestycja obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Muchówka i Królówka wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 966 i drogi gminnej nr 580275K "Muchówka - Królówka"  o łącznej długości prawie 5 km. Wartość inwestycji to blisko 1,4 mln zł.

Druga to wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leksandrowa - etap III wzdłuż drogi gminnej nr 580286K "Leksandrowa I" o łącznej długości ok. 2,6 km wraz z przyłączem do budynku świetlicy wiejskiej i pompownią ścieków. Wartość inwestycji to blisko 1,3 mln zł. 

Zakończenie wspomnianych zadań planowane jest w kwietniu 2024r.

info i zdjęcie: Gmina Nowy Wisnicz