Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2022-01-21 19:10:29 przez Czas2012

Zadaszona trybuna na stadionie w Żegocinie

Na stadionie w Żegocinie powstała zadaszona trybuna. Jest to efekt pracy, która powstała dzięki przyznanej dotacji.

Korzystając ze środków przyznanych z dotacji w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS w 2021 roku” na stadionie piłkarskim w Żegocinie wybudowana została zadaszona trybuna. Trybuna posiada 252 krzesełka plastikowe w kolorze żółtym i niebieskim. Są to barwy występującego tutaj na co dzień Klubu Sportowego „Beskid Żegocina”. Zadaszenie wykonane zostało na konstrukcji stalowej z pokryciem z poliwęglanu komorowego. Przy realizacji zadania wykorzystane zostały materiały i urządzenia posiadające stosowne atesty techniczne oraz spełniające obowiązujące normy jakości. Wartość inwestycji wynosi 267.800,00 zł, w tym dofinansowanie 104.400,00 zł.

Odbiór inwesytcji miał miejsce 30 grudnia 2021 roku. Podczas wydarzenia obecni byli: Wojciech Wrona – Wójt Gminy Żegocina, Daniel Dudzic – Kierownik Klubu Sportowego „Beskid Żegocina”, Jacek Krawczyk – Kierownik Budowy, Grzegorz Gołąb – Przewodniczący Rady Gminy Żegocina, przedstawiciele Wykonawcy - firmy „Wamat” Spółka z o.o.

Celem projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS w 2021 roku” jest poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

Info/foto: Gmina Żegocina