Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2022-07-22 23:19:45 przez KacperGlod

Zakończono modernizację dróg w Borku, Buczkowie, Dębinie, Dąbrówce, Krzeczowie i Ostrowie Królewskim

Zakończyła się modernizacja sześciu inwestycji związanych z poprawą infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzezawa. Na inwestycje te przeznaczono w sumie ponad 209 tys. zł.

Intensywny rozwój gminy Rzezawa to zasługa wielu różnych czynników. Jednym z nich jest rozbudowa infrastruktury drogowej. Zadania w tym zakresie stanowią jeden z priorytetów inwestycyjnych dla Wójta Mariusza Paleja. Dlatego w ostatnich latach kompleksowej modernizacji doczekało się wiele kilometrów dróg. Gmina Rzezawa na tym jednak nie poprzestaje i cały czas przystępuje do realizacji kolejnych zdań drogowych.

W ramach ostatnich prac związanych z poprawą infrastruktury drogowej wyremontowane zostały następujące odcinki dróg, które zyskały nawierzchnię bitumiczną:
- droga stanowiąca działkę nr 1664 w Borku, wartość inwestycji 33.049,40 zł;
/media/user/images/upload/Lipiec/Lipiec 2022/Borek.png
- droga stanowiąca działkę nr 642 w Buczkowie, wartość inwestycji 26.169,45 zł;
/media/user/images/upload/Lipiec/Lipiec 2022/Buczkow.png
- droga stanowiąca działkę nr 1376/1 w Dąbrówce, wartość inwestycji 53.320,92 zł;
/media/user/images/upload/Lipiec/Lipiec 2022/Dabrowka.png
- droga stanowiąca działkę nr 36/1 w Dębinie, wartość inwestycji 31.247,12 zł;
/media/user/images/upload/Lipiec/Lipiec 2022/Debina.png
- droga stanowiąca dojazd do cmentarza parafialnego w Ostrowie Królewskim, wartość inwestycji 24.267,96 zł;
/media/user/images/upload/Lipiec/Lipiec 2022/Ostrow_Krolewski.png
- droga stanowiąca ul. Spokojną w Krzeczowie, wartość inwestycji 41.750,60 zł.
/media/user/images/upload/Lipiec/Lipiec 2022/Krzeczow.png

Informacja i zdjęcia: Gmina Rzezawa