Kategoria: Koronawirus - komentarze w sieci
Opublikowano: 2021-03-23 23:32:21 przez Czas2012

Były minister Łukasz Szumowski pozwany

Janusz Korwin-Mikke złożył doniesienie do prokuratury na byłego ministra Łukasza Szumowskiego! Głównym zarzutem jest spowodowanie śmierci dziesiątków tysięcy obywateli Rzeczypospolitej, które wynikły z braku normalnego dostępu do służby zdrowia oraz spowodowanie gigantycznych strat majątkowych.

"Niniejszym wnoszę o wszczęcie postępowania karnego przeciwko p. Łukaszowi Szumowskiemu za spowodowanie śmierci dziesiątków tysięcy obywateli Rzeczypospolitej oraz spowodowanie gigantycznych strat majątkowych - co z naddatkiem wyczerpuje treść art. 165 § 1 ust. 5 Kodeksu karnego i ew. art 165 § 2 oraz art. 165 § 5 Kk." - czytamy na początku doniesienia.

U z a s a d n i e n i e
W/w pełniący w Polsce rozmaite stanowiska, od ministerialnych poczynając rozpoczęli wiosną 2020 „walkę z koronawirusem”. Walka ta polegała na odciągnięciu lekarzy z frontu walki z innymi chorobami oraz na wydaniu wielu rozporządzeń (a także: skłonieni u Senatu i Sejmu do wydania odpowiednich ustaw) powodujących zakłócenie życia społecznego i gospodarczego w Polsce.
Efekty zwalczania w/w wirusa są żadne (dowód: liczba śmierci na głowę mieszkańca jest w Polsce praktycznie równa a przy obecnych trendach za miesiąc będzie większa niż np. w Brazylii i Szwecji, które tej „walki” nie prowadziły lub prowadziły w minimalnym zakresie). Natomiast blokada gospodarki i życia społecznego spowodowała trudne do oszacowania straty (pobieżnie oceniam je na 1,5 biliona złotych) zaś nieuniknione zaniedbania opieki medycznej na innych „frontach” powodują obecnie śmierć 16.000 mieszkańców Polski miesięcznie. Eksperci oceniają je łącznie na 74.000 (na dzień dzisiejszy) co sugerowałoby użycie pojęcia „ludobójstwo”.
Dotyczy to śmierci z powodów innych niż COVID 19 i śmierci nadmiarowych, tj. przekraczających dane z odpowiednich miesięcy lat ubiegłych. Jest rzeczą oczywistą, że jest to efektem w/w ustaw i zarządzeń zresztą przestrzegałem przed tym jeszcze w kwietniu 2020, gdy łączna liczba śmierci miesięcznie była mniejsza, niż w poprzednich latach. Co wyczerpuje materię w/w paragrafów.
Osobną kwestią jest zbadanie, czy „walka z koronawirusem” nie jest prowadzona w interesie koncernów farmaceutycznych. W szczególności podejrzane jest, że szczepionkę kupujemy od firmy „Pfizer” już skazanej za korupcję środowiska lekarskiego. Wtedy właściwa byłaby klasyfikacja tych działań jako „ludobójstwa” i rozszerzenie śledztwa na inne państwa, w szczególności USA.
Z poważaniem

Janusz Korwin-Mikke