Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-06-29 05:31:34 przez system

"15 000 Klatek o Bochni" - zgłoś swój film na konkurs

Wszyscy amatorzy filmu amatorskiego mogą zgłaszać swój udział w III edycji konkursu "15 000 klatek o Bochni", którego finał przewidziany jest na dzień przypadających we wrześniu urodzin kina.

Wstępem do ogłoszenia konkursu były trwające przez tydzień bezpłatne warsztaty filmowe w MDK. Od 22 do 27 czerwca, do późnych godzin nocnych, 4 grupy warsztatowe pracowały na planach filmowych. Efekt ich pracy podziwiany był przez ogromną ilość widzów w sobotę 27 czerwca w Sali Kameralnej (grupy młodsze) i w Ogrodzie przy MDK (grupy starsze.)
W konkursie na amatorski film o Bochni przewidziano cenne nagrody, udział w nim może wziąć każdy amator (nie mogą w nim brać udziału zawodowi twórcy oraz absolwenci i studenci szkół filmowych). Formuła filmu może być dowolna (np. fabuła, dokument, reportaż, wywiad). W założeniu, wyłonione filmy obrazujące Bochnię, mają być prezentowane na pokazach specjalnych, przeglądach, itp.
Film wraz z kartą należy dostarczyć do 1 września 2009 r.

KONKURS NA AMATORSKI FILM "15000 klatek o Bochni"- edycja 2009
**REGULAMIN

**

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (nie mogą =w nim brać udziału zawodowi twórcy oraz absolwenci i studenci szkół filmowych)

Tematyka filmów konkursowych:
Organizatorom zależy na uzyskaniu oryginalnych, autorskich wypowiedzi na temat naszego miasta i życia mieszkańców Bochni
W tym roku szczególnie cenione będą prace przedstawiające Bochnię od nieznanej lub dotychczas mało eksponowanej strony.
Dopuszczalne są różne formy wypowiedzi: fabuła, dokument, animacja, reportaż, reklama, wywiad, impresja, teledysk, pastisz, itp.

Warunki techniczne:
- film zgłaszany do konkursu musi być zrealizowany techniką video i zapisany na płycie DVD (format dvd-video, względnie divx)
- czas projekcji nie może przekraczać 10 minut
- wymagana jest czołówka filmu: tytuł i nazwisko reżysera
- płyta opatrzona ma być opisem zawierającym: tytuł i czas filmu oraz nazwisko autora
- jeden autor może zgłosić maksymalnie trzy filmy.
Warunkiem przyjęcia filmu do konkursu jest dołączenie wypełnionej karty uczestnictwa. Każdy zgłoszony film podlegać będzie wstępnej ocenie Komisji Kwalifikacyjnej, która podejmie decyzję o dopuszczeniu filmów do konkursu. Filmy zakwalifikowane oceniane będą przez Jury, powołane przez organizatorów.
Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są ostateczne i niepodważalne.
Twórcy filmów konkursowych rywalizować będą o I, II i III miejsce. Jury może zadecydować o innym podziale nagród.
Nagrodzone filmy będą prezentowane na publicznych pokazach.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez autorów filmów postanowień ustawy o prawach autorskich.
Film wraz z kartą uczestnictwa należy dostarczyć (osobiście lub przesyłką) do 1 września 2009 roku (wtorek) do godziny 16.00 na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia.

Pula nagród 1000 zł.

Karty uczestnictwa wydawane są w sekretariacie MDK w godz. 8.00 - 19=.00.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można u organizatorów - osobiście lub telefonicznie w godz.8.00 - 19.00, tel. 014 611-69-35 lub na stronach internetowych www.mdk.bochnia.pl, www.kino.bochnia.pl