Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2019-03-15 20:21:20 przez system

19 marca Dzień Otwarty w Plastyku

Przed uczniami ósmej klasy szkoły podstawowej i trzeciej klasy gimnazjum trudna decyzja – wybór nowej szkoły. By wybór okazał się słuszny, trzeba poświęcić mu odrobinę czasu, nie podejmować decyzji w pośpiechu.

A może warto poszukać szkoły innej niż wszystkie, zapewniającej nie tylko wykształcenie ogólnokształcące, ale także możliwość rozwijania zainteresowań artystycznych i indywidualne podejście do ucznia?

Taką szkołą jest wiśnicki Plastyk, który od 1 września 2019 roku będzie funkcjonował jako Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki. Nauka w szkole, obejmująca równolegle dwa cykle kształcenia – artystyczny i ogólny w zakresie liceum ogólnokształcącego, będzie trwała pięć lat. Cykl pięcioletni realizować będą absolwenci szkoły podstawowej. Dla absolwentów gimnazjum w ramach PLSP prowadzone będą klasy czteroletniego Liceum Plastycznego (na dotychczasowych zasadach).Nauka w liceum sztuk plastycznych umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego plastyk, poświadczonego dyplomem ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego.

W trakcie Dnia Otwartego w godzinach 9.00 – 14.00 uczniowie i rodzice mogą:
• poznać specyfikę zajęć w pracowniach specjalizacji (tkanina artystyczna, ceramika artystyczna, fotografia artystyczna, renowacja elementów architektury)
• obserwować zajęcia ogólnoplastyczne (rysunek i malarstwo, rzeźba, projektowanie multimedialne, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu)
• odbyć indywidualne konsultacje plastyczne (mile widziane przywiezienie prac)
• uzyskać informację o formie i zakresie egzaminu wstępnego
• poznać warunki mieszkania i koszty utrzymania w internacie
• porozmawiać z nauczycielami i uczniami