Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-06-04 23:46:50 przez system

Amerykański chór baptystów rozpoczął Dni Bochni

Dni Bochni rozpoczęły się w tym roku nietypowo. Co roku początkiem święta miasta był zazwyczaj koncert muzyki poważnej w Kościele św. Pawła. Tym razem Dni Bochni rozpoczął chór baptystów złożony z amerykańskiej młodzieży, który przybył do Polski na kilkudniowe tourne.

Koncert muzyki gospel w wykonaniu Johnson Ferry Baptist Choir z USA rozpoczął tegoroczne Dni Bochni. W niedzielne popołudnie - 3 czerwca - amfiteatr w Parku Rodzinnym Uzbornia rozbrzmiał wesołymi nutami muzyki pop i soul śpiewanymi w konwencji gospel. Wystąpił zaproszony do Bochni na rozpoczęcie święta miasta amerykański chór Johnson Ferry Choir z Atlanty. 150-osobowy chór z zespołem instrumentalnym zaprezentował utwory w aranżacji Bobby’ego Smith’a – dyrektora zespołu. Jak piszą na swojej stronie ich muzyka to *mieszanka tradycyjnych hymnów i współczesnych pieśni religijnych opartych na kazaniach biblijnych. *

Zespół Johnson Ferry Baptist Choir należy do zgromadzenia amerykańskich baptystów. Młodzież z Atlanty przebywać będzie w Polsce 14 dni do 12 czerwca w ramach tourne High School Choir Tour. Ich pobyt w naszym kraju jest ideą cyklicznych przyjazdów młodzieży amerykańskiej do Polski by poznawać historię naszego kraju, kulturę oraz mieszkańców. Członkowie jednocześnie dadzą kilka koncertów w lokalnych kościołach i miastach m.in. w Tarnowie i Bochni.

Kim są baptyści? Baptyzm to nurt chrześcijaństwa należący do protestantyzmu. Baptyści uznają podstawowe założenia protestanckie tj. indywidualizm w relacji do Boga, nadrzędną rolę Pisma Świętego jako autorytetu w sprawach wiary i życia chrześcijanina oraz, co jest najistotniejszą przyczyną rozłamu z katolicyzmem, że jedynie łaska Boża jest podstawą usprawiedliwienia grzesznika poprzez wiarę i niezależnie od jego uczynków. Zbawienie nie jest według wyznawców baptyzmu osiągalne na podstawie uczynków, lecz stanowi jedynie niezasłużony dar łaski Boga przyjmowany przez człowieka osobistą, ufną wiarą w zbawcze dzieło odkupienia z grzechu, dokonane przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Hołdują więc podstawą protestantyzmu, który opiera się na założeniu, że nie ważne co czynisz – sama wiara i czytanie Pisma św. Cię rozgrzesza. Baptyści nie uznają także nadrzędnej roli papieża. Co ich wyróżnia to praktyka ograniczająca chrzest do osób świadomych tego aktu. Baptyści udzielają chrztu wyłącznie tym, którzy świadomie wyrażają żal za grzechy i wyznają wiarę w Chrystusa. Akcentują autonomię poszczególnych zborów i byli prekursorami rozdziału kościoła i państwa. Relację z Bogiem zaznaczają także poprzez wesoły śpiew i tym samym wyrażanie emocji religijnych.

pw

Foto: Łukasz Chojecki, UM