Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-04-28 23:31:27 przez system

Archiwum zaprasza na lekcje o Długoszu

Od 4 maja do 30 czerwca, z okazji 600-lecia urodzin Jana Długosza (1415-1480), Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni zaprasza do udziału w lekcjach archiwalnych dla młodzieży pod hasłem "Kroniki Jana Długosza – dzieło obiektywne, czy nie?"

Lekcje będą obejmowały przedstawienie biografii i działalności Jana Długosza oraz pracę ze źródłem na podstawie Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego (próba odpowiedzi na pytania: W jakich czasach powstały?, Komu służył piszący?, Od kogo był zależny?, Skąd czerpał informacje?)Ujawnione też zostaną związki Długosza z naszym miastem i powiatem bocheńskim.

Termin spotkania można ustalić osobiście w siedzibie Oddziału (ul. Konstytucji 3-go Maja 3), telefonicznie (14 612 21 07) lub mailowo (bochnia@ank.gov.pl).

Lekcjom będzie towarzyszyła ekspozycja przygotowana ze skanów materiałów ikonograficznych i dokumentów pergaminowych, pochodzących ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.

Ekspozycja czynna w godz. od 9.00 do 15.00 w siedzibie Oddziału przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3. Wstęp wolny.