Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-08-23 01:11:44 przez system

Bawili się i pomagali Dorotce (foto)

W weekend 17 i 18 sierpnia na boisku sportowym w Brzeżnicy odbył się festyn strażacki, zorganizowany przez OSP Brzeźnica.

Impreza, zorganizowana przy wspaniałej pogodzie, zgromadziła spore grono mieszkańców Brzeźnicy i osób z zewnątrz. O oprawę muzyczną zadbali: Tarzan Boy (w sobotę) i Mateusz Mijal (w niedzielę).

Piknik był dobrą okazją do podziękowań. Po przywitaniu mieszkańców i gości komendant OSP w Brzeźnicy pan Marcin Synowiec podziękował sponsorom i wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc finansową przy zakupie specjalistycznej pompy dla OSP w Brzeźnicy.

Poprosił na scenę prezesa stowarzyszenia „GMINA BOCHNIA DLA WSZYSTKICH” Wacława Woźnickiego, który podkreślił, że głównym statutowym celem stowarzyszenia jest troska o zrównoważony rozwój gminy. Sposobem na jego osiągnięcie jest między innymi czynny udział w postępowaniach administracyjnych w których istnieje możliwość kontrolowania działań urzędu gminy pod kątem przestrzegania prawa względem realizowanych już przedsięwzięć jak i nowych projektów.

Wacław Woźnicki podziękował także w imieniu całego stowarzyszenia staroście Jackowi Pająkowi oraz Zarządowi wraz z Radą Powiatu za ich działania podejmowane na rzecz gminy Bochnia. Wręczył staroście i Przewodniczącemu Rady Powiatu tablicę pamiątkową z podziękowaniami.

Wypowiadając się prezes Woźnicki wymienił takie działania na rzecz gminy jak wspieranie gminnych akcji usuwania azbestu, wsparcie dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych, dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy Bochnia (ok. 80000 zł). Dalsze kilkaset tysięcy złotych na renowacje zabytków w tym również kościołów. Zwrócił także uwagę na rozwój szpitala gdzie ostatnio oddano do użytku lądowisko. Na koniec Prezes wymienił kwotę około 15 milionów wyłożoną w latach 2007 - 2013 na remonty i budowę dróg i mostów oraz budowę chodników w Gminie Bochnia.

Festyn strażacki nie mógł oczywiście odbyć się od pokazów umiejętności druhów, a że było bardzo gorąco największym powodzeniem (i wzięciem) cieszyły się piana strażacka i kurtyna wodna, Festyn wykorzystano też do zbiórki środków na rzecz Dorotki Botkowskiej.