Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2010-02-24 07:41:04 przez system

Biblioteka zaprasza do konkursu

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni zaprasza utalentowanych literacko uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w konkursie poetyckim pt. "Od pierwszych wersów już na całe życie...".

Konkurs jest częścią projektu " Oczarowani słowem. Promocja wartościowej literatury oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych", który uzyskał dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteka zachęca dzieci i młodzież o zainteresowaniach poetyckich i talencie literackim do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania własnej twórczości. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie przynajmniej trzech niepublikowanych dotychczas wierszy o dowolnej tematyce.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będący mieszkańcami powiatu bocheńskiego.
2. Do konkursu możesz przedstawić 3 utwory własne, dotychczas nie publikowane i nie nagradzane.
3. Nadesłane wiersze podpisz godłem (symbolem lub znakiem graficznym) i podaj swój wiek. Rozwiązanie godła (imię, nazwisko, dokładny adres, telefon i nazwę szkoły do której uczęszczasz) umieść w drugiej, zaklejonej kopercie, którą oznaczysz tym godłem.
4. Wiersze i kopertę z godłem prześlij na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni ul. A. Mickiewicza 5, 32-700 Bochnia, z dopiskiem "Konkurs literacki" lub dostarcz do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży - II piętro.
5. Termin nadsyłania prac mija 31 marca 2010 r.
6. Utwory oceni jury powołane przez Dyrektora PiMBP.
7.Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom przewidziane jest w drugiej połowie kwietnia 2010 r. Szczegółowe informacje zostaną udzielone telefonicznie.
8. Podczas uroczystości odbędą się warsztaty literackie dla uczestników konkursu poprowadzone przez uznanego poetę.
9. Najlepsze wiersze będą opublikowane.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, a dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (tel. 14 612-22-32 wew. 23).