Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2016-08-25 09:29:18 przez system

Biblioteka zaprasza na opowieść o Pier Giorgio Frassatim

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zaprasza na spotkanie poświęcone bł. Pier Giorgio Frassatiemu, o którym opowiedzą Anna Marek i Członkowie Towarzystwa Ciemnych Typów - wtorek 30 sierpnia o godz. 18.00, w sali klubu Biblioteki, ul. Mickiewicza 5, I piętro.

Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał, nazwał Pier Giorgio Frassatiego „Człowiekiem ośmiu błogosławieństw”. Beatyfikował go 20 maja 1990 r., stawiając jako wzór dla współczesnej młodzieży całego świata. Ojciec Święty Franciszek mówił o patronie młodzieży: „Pier Giorgio był młodzieńcem, który zrozumiał, co znaczy mieć serce miłosierne, wrażliwe na najbardziej potrzebujących. Ofiarowywał im o wiele więcej niż dary materialne, dawał samego siebie, poświęcał czas, słowa, zdolność słuchania”.

Kim był ten zmarły w wieku 24 lat młodzieniec, że zasłużył nie tylko na szacunek ale i na beatyfikację? Urodził się w Turynie w 1901 r. jako syn malarki i polityka, właściciela liberalnego dziennika „La Stampa”, w rodzinie stroniącej od religii. Studiował inżynierię górniczą, był członkiem licznych stowarzyszeń religijnych i organizacji społecznych. Człowiekiem ascezy i modlitwy, który wiarę łączył w jedno z czynną miłością. Pomagał cierpiącym, zepchniętym na margines i opuszczonym. A poza tym… dobrze pływał, jeździł na rowerze i konno, kochał góry. Nad fascynację pięknem i sztuką, zamiłowanie do sportu i zainteresowanie problemami społecznymi, stawiał zawsze stałe zjednoczenie z Chrystusem. Od 1922 r. tercjarz dominikański. Zmarł na skutek infekcji chorobą Heinego-Medina, na krótko przed ukończeniem studiów, w 1925 r.

Rok przed śmiercią założył, wraz z przyjacielem Marco Beltramo, pierwsze Towarzystwo Ciemnych Typów z grupy swoich najbliższych przyjaciół. Jak wspominała później Luciana Frassati, siostra Pier Giorgia, „pod wątłą strukturą Towarzystwa i jego żartobliwym statutem kryły się wyższe cele… było to prawdziwe stowarzyszenie modlitwy”. Pierwsze włoskie Ciemne Typy jeździły razem w góry, świadczyły pomoc biednym, wspierały się nawzajem w przeżywaniu codzienności. „Mało nas, ale dobrych jak makaron” – brzmiała ich grupowa dewiza. Z czasem idea Towarzystwa dotarła do innych państw, w tym i do Polski. Na facebooku rybnickiego Towarzystwa czytamy: „Towarzystwo Ciemnych Typów tworzyć mają - jak chciał sam Pier Giorgio Frassati - "drabowie i drabinki", złączeni w radości przeżywania wiary. Zobowiązują się do wzajemnej regularnej modlitwy. Na miarę swoich możliwości spotykają się też na górskich szlakach, naśladując pasję swojego patrona...”

Wszystkich chcących poznać niezwykłe życie i działalność P. G. Frassatiego organizatorzy zapraszają na spotkanie z Anną Marek - koordynatorką z ramienia Associazione Pier Giorgio Frassati promocji i wydarzeń związanych z przyjazdem relikwii bł. P. G. Frassatiego do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży oraz członkiem Towarzystwa Ciemnych Typów, któremu patronuje bł. Pier Giorgio. Towarzyszyć jej będą i wspomagać w opowieści o Błogosławionym przyjaciele z Towarzystwa Ciemnych Typów.

Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książek o błogosławionym.