Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2010-01-20 12:56:39 przez system

Biblioteki spotkanie z historią

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zaprasza na promocję książki "Działacze" i "Pismaki". Aparat bezpieczeństwa wobec organizacji katolików świeckich w Krakowie w latach 1957-1989.

Spotkanie wypełni rozmowa o książce, która jest pierwszą monografią, opisującą działania krakowskiej bezpieki przeciw środowiskom: "Tygodnika Powszechnego", "Znaku", KIK-u oraz Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, przedstawia także metody kontroli operacyjnej tutejszego PAX-u oraz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. W centrum zainteresowania zostanie więc postawiony mechanizm inwigilacji krakowskich środowisk katolików świeckich, szczególnie tych, które specyfiką i zakresem swoich działań wywarły trwały i mocny wpływ na nasz współczesny obraz katolickiej inteligencji i środowisk kulturotwórczych.

Dr Cecylia Kuta urodziła się w Bochni, z wyróżnieniem ukończyła studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, uzyskując dwie specjalizacje: pedagogiczną i biblioteczną. Pierwsze dziesięć lat pracy zawodowej poświęciła Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni, pracując w Wypożyczalni dla Dorosłych i Dziale Zbiorów Audiowizualnych oraz wspólnie z Janem Flaszą, koordynując pracę Kręgu Młodych Miłośników Starej Bochni.

W kwietniu 2008 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL obroniła rozprawę doktorską pt. "Organizacje katolików świeckich w Małopolsce w latach 1957-1989", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosław Piotrowskiego, w styczniu 2009 otrzymała za nią wyróżnienie w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2008 im. Władysława Pobóg-Malinowskiego. Obecnie jest pracownikiem naukowym Biura Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 stycznia o godz. 17.30 w sali klubu Biblioteki, ul. Mickiewicza 5, I piętro.