Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-04-19 00:38:54 przez system

Bochnia – portret miasta

<html />

W ramach obchodów 760-lecia lokacji Bochni Miejski Dom Kultury i redakcja „Kroniki Bocheńskiej” ogłaszają konkurs fotograficzny „Bochnia – portret miasta”.

Konkurs ma charakter otwarty, bez podziału na kategorie wiekowe. Organizatorom zależy na tym, by jego uczestnicy zaprezentowali osobisty i kreatywny sposób przedstawienia tematu.

Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia, każde w formacie 30 cm x 40 cm lub większym. Karty zgłoszenia są do odbioru w redakcji „Kroniki Bocheńskiej” mieszczącej się w Bochni przy ul. Regis 1.

Zgłaszając się do konkursu jego uczestnik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych fotografii. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na wystawienie złożonych prac na wystawie pokonkursowej oraz nieodpłatne opublikowanie w „Kronice Bocheńskiej” i na stronie internetowej MDK.

Karty zgłoszenia oraz fotografie należy nadsyłać lub składać osobiście do 2 grudnia 2013 r. (decyduje data wpływu) w redakcji „Kroniki Bocheńskiej”.

Karty zgłoszenia i regulamin konkursu są dostępne na oficjalnej stronie domu kultury www.mdkbochnia.pl oraz w redakcji Kroniki Bocheńskiej.

Jury konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z regulaminem, odbiegające od tematu lub wadliwe technicznie.

Uroczystość ogłoszenia wyników połączona z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 11 grudnia 2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Bochni.

Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. W puli nagród znajdą się m.in.: zewnętrzny dysk twardy o pojemności 2 TB, kupony o łącznej wartości 600 zł na wielkoformatowe wydruki zdjęć, pamięci pendrive o pojemności 32 GB. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.

O przyznaniu miejsc i podziale nagród decyduje jury konkursu. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Po zamknięciu wystawy pokonkursowej uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swe prace w redakcji „Kroniki Bocheńskiej”.