Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2008-11-21 11:12:57 przez system

Bochnia zbrojna

Niejako na zamknięcie tegorocznych uroczystości, związanych z 90. rocznicą odzyskania niepodległości na lokalnym rynku wydawniczym pojawiła się nowa, ciekawa propozycja. Jest nią książka Zbigniewa Siudaka ?Powstań Polsko! Skrusz kajdany. Z dziejów bocheńskiej konspiracji niepodległościowej 1939-45?.

Autor, żołnierz AK, "Nie" i WiN, długoletni prezes bocheńskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przeprowadza nas w niej poprzez szeroki wachlarz tematów — od zarysów tworzenia się konspiracji zbrojnej w całym kraju (SZP-ZWZ-AK) aż po działalność Polskiego Państwa Podziemnego na terenie bocheńszczyzny, i to rozumianej szeroko, gdyż jego obszarem zainteresowania jest powiat bocheński w jego rozległych, przedwojennych granicach.
Opisuje szczegółowo proces samorzutnego tworzenia się organizacji niepodległościowych na naszym terenie i późniejszy proces ich łączenia. Co ważne — nie ogranicza się tylko do ugrupowań o proweniencji akowskiej, ale wspomina o (silnych na tym terenie) formacjach, związanych z obozem narodowym, oddziałach zbrojnych ugrupowań chłopskich, socjalistycznych, a nawet komunistycznych. Książka zawiera też szczegółowe kalendarium akcji zbrojnych, przedsięwziętych na tym terenie. Jej uzupełnieniem są liczne fotografie, mapy etc.

Jest to ważne kompendium wiedzy na temat okupacji na terenach bocheńszczyzny i jakie takie powinno zostać udostępnione szerokiemu kręgowi czytelników, zwłaszcza młodego pokolenia, którego wiedza historyczna jest (niestety) systematycznie obniżana.