Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-05-12 14:54:25 przez system

Bochnianki w gali „Małopolski Bibliotekarz Roku”

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 9 maja odbyła się gala finałowa IV edycji Konkursu „Bibliotekarz Roku 2013 Województwa Małopolskiego” ogłaszanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Patronat Honorowy nad Konkursem objął marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Wśród sześciu kandydatek nominowanych do zaszczytnego tytułu Małopolskiego Bibliotekarza Roku były dwie bibliotekarki z Powiatu Bocheńskiego: Maria Gałązka - kierownik Filii w Brzeźnicy GBP w Łapczycy i Bernadetta Macheta – instruktor w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni.

Maria Gałązka, bibliotekarz z 30-letnim stażem, z pasją i zaangażowaniem pracująca w bibliotece w Brzeżnicy - filii w Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapczycy. Jest inicjatorką wielu imprez czytelniczych, konkursów, warsztatów i spotkań autorskich. W 2013 r. realizowała projekt „Klub Skrzata” dofinansowany przez Fundację im. J. K. Steczkowskiego, (spotkania z psychologiem, logopedą, pisarką, ilustratorem, wyjazd do ośrodka terapeutycznego, przedstawienie teatralne). Organizowała zajęcia: ferie i wakacje w bibliotece, pasowania na czytelnika. Włączyła się w ogólnopolskie akcje: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Narodowe Czytanie”, „Tydzień z Internetem”. Przygotowywała czytelników do konkursów, organizowała zajęcia komputerowe i wiele innuch. Dzięki jej pracy Biblioteka otrzymała tytuł „Miejsce przyjazne książce” rekomendowany przez portal „MiMamo.pl”,
Pani Gałązka jest osobą kompetentną i bardzo mocno identyfikuje się z biblioteką, dba o dobro czytelników, szczególną troską otaczając najmłodszych.

Bernadetta Macheta - pracownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, od 10 lat na stanowisku instruktora, to osoba otwarta na poszukiwanie i realizację nowych działań. Jej praca skupia się głównie na wspieraniu bibliotekarzy z Bocheńszczyzny przez organizację szkoleń, gdzie występuje w roli prelegenta, i doradztwo indywidualne. Organizacje i pomoc w organizacji spotkań autorskich, konkursów i imprez kulturalnych. Jest kreatywnym bibliotekarzem m.in. pomysłodawcą akcji „Majowego kiermaszu książek” i „Książka za złotówkę” oraz corocznego powiatowego wakacyjnego konkursu literacko – plastycznego dla dzieci. W 2013 roku odpowiedzialna za realizację trzech projektów: „Młode talenty bocheńszczyzny”, tu m.in. warsztaty z Ł. Zabdyrem, I. Klebańską, B. Gawryluk ; "Bocheńskie impresje" oraz "Bochnia – nasze miasto". Bernadetta Macheta ma dużą wiedzą z historii i tradycji Bocheńszczyzny, z dumą promuje rodzinną wieś Chronów działając w Stowarzyszeniu Miłośników Chronowa „Gryfici”, włącza się w organizowanie spotkań z ludźmi ze świata kultury (m. in. M. Lipińską, W. Wysockim, ks. T. Isakowiczem-Zaleskim).

Podczas spotkania zaprezentowano sylwetki i pracę wszystkich nominowanych. Działalność Marii Gałązki prezentowała Beata Piskór, Bernadetty Machety – Alicja Imiołek. Wszystkie kandydatki charakteryzowały się niezwykłym zaangażowaniem w pracę zawodową, kreatywnością, umiejętnością przyciągnięcia do bibliotek czytelników i współpracy z nimi a ich osiągnięcia były różne, co wynikało ze specyfiki bibliotek w których pracują.

Laur zwycięstwa w województwie małopolskim, czyli Medal „Małopolski Bibliotekarz Roku 2013” trafił do Marii Sosin, dyrektorki Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.