Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-10-26 16:15:10 przez system

Bożonarodzeniowy konkurs Fundacji Auxilium

Fundacja Auxilium zaprasza wszystkie klasy 4-6 ze szkół podstawowych do udziału w konkursie na najpiękniejsze ozdoby bożonarodzeniowe.

Wszystkie pracę będą zbierane i przekazane na kiermasz świąteczny organizowany podczas Charytatywnego Maratonu Zumby 21 listopada od godziny 17.00 do 20.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Bochni.

Podczas maratonu wszystkie datki będą przekazane na rehabilitację podopiecznej Fundacji Kasi Węgrzyn, która uległa wypadkowi w górach. Główną gwiazdą maratonu będzie Stefan Jakóbczyk - licencjonowany instruktor zumby, należący do światowej organizacji instruktorów Zumba Instructor Network, który obecnie na stałe prowadzi zajęcia zumby w kilku warszawskich klubach fitness.

    • Przy tej okazji prosimy również Wszystkie chętne osoby, które posiadają jakiś talent i robią fajne, świąteczne rzeczy, rękodzieła, oraz chciały by wspomóc nasz świąteczny kiermasz do przekazania jednej, dwóch lub kilku sztuk w zależności od możliwości na ten cel. Rzeczy można przynosić na ul. Trudną 46 do "Dance & fitness house Bochnia" lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 660 000 223* - powiedziała nam Magdaleną Dyga z biura Fundacji.

Regulamin konkursu na najpiękniejsze ozdoby bożonarodzeniowe

1) Organizator:
Fundacja Auxilium, ul. Regis 2, 32 - 700 Bochnia, www.auxilium-fundacja.org.pl
Skład Komisji Konkursowej:
Magdalena Dyga
Ewelina Nawrocka
Patrycja Stopa

2) Cele konkursu:
a) promowanie działań charytatywnych Fundacji oraz samej organizacji
b) rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz zainteresowanie dzieci tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia,
c) wyłonienie laureatów konkursu, przyznanie nagród laureatom konkursu

3) Uczestnicy:
a) Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych

4) Warunki uczestnictwa:
a) Technika wykonania pracy: dowolna, zależna od pomysłu uczestnika
b) Do pracy dołączamy informacje: klasa lub grupa, nazwa szkoły oraz imię, nazwisko oraz numer kontaktowy do opiekuna klasy (uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych przez komisję konkursową w celu wyłonienia laureatów konkursu).
c) Zdjęcia prac należy przesyłać do 15 listopada do godz. 24.00 na adres mailowy: konkursy.auxilium@wp.pl
d) Prace będą zbierane w dniach od 16 – 18 listopada przez członków Komisji Konkursowej Fundacji Auxilium. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac laureatów w mediach.
e) Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przekazanie swoich prac na cele charytatywne realizowane przez Fundację Auxilium - w tym przypadku na świąteczny kiermasz charytatywny urządzony podczas Charytatywnego Maratonu Zumby, który odbędzie się 21 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Bochni. Dochód z cegiełek będzie w całości przekazany na podopiecznych Fundacji.

5) Termin wykonania prac:
do 15 listopada 2015 roku do godziny 24.00

6) Ogłoszenie wyników i nagrody:
a) Zwycięzców organizowanego konkursu komisja wyłania na posiedzeniu komisji w dniu 20.11.2015 r. poprzez głosowanie (zwykłą większością głosów członków Komisji oddanych na najlepsze zdaniem Komisji prace) biorąc pod uwagę kryterium jakim jest staranność i różnorodność wykonania pracy, pomysł oraz efekt estetyczny.
b) Komisja w trzyosobowym składzie wyłoni zwycięzców: 1,2 i 3 miejsce.
c) Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
d) Wręczenie nagród odbędzie się 26 listopada 2015 r. w miejscu i czasie wyznaczonym przez Komisję Konkursową, o których laureat zostanie poinformowany telefonicznie.
e) Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
f) Nagrodami są:
- I miejsce - zajęcia z samoobrony i pierwszej pomocy w Klubie Fightman w Bochni, ul. Windakiewicza 30, www.fightman.pl
- II miejsce - karnet dla całej klasy na zajęcia w Szkole Tańca Dance & fitness house Bochnia, ul. Trudna 46, https://www.facebook.com/dancefitnesshouse?fref=ts
- III miejsce - wejściówki dla całej klasy do Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni, http://www.basenbochnia.pl

Wszystkie nagrody będzie można odebrać po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobami prowadzącymi zajęcia.