Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-06-03 11:13:14 przez system

Budowlanka i CKZiU w projekcie edukacyjnym

Wkrótce minie rok, odkąd w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Zespole Szkół Nr 2 w Bochni rozpoczęto realizację projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Projekt adresowany jest do 280 uczniów i 26 nauczycieli tych dwóch szkół. Wartość projektu to ponad 2,3 miliona złotych.

Projektem objęci są uczniowie kształcący się w zawodach branży budowlanej oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Część działań ma charakter interdyscyplinarny i skierowane jest do wszystkich uczniów. Obecnie w projekt aktywnie zaangażowanych jest ponad 200 uczniów. Wszystkie działania są nieodpłatne.

Oprócz kursów planowane jest również dostosowanie i doposażenie pomieszczeń tak aby młodzi ludzie mieli odpowiednie warunki do nauki zawodu. W Centrum Kształcenia w Łapanowie powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W Zespole Szkół Nr 2 w Bochni doposażone zostaną: pracownia dokumentacji technicznej (stanowiska komputerowe i multimedia) oraz pracownie energetyki odnawialnej i konserwacji i eksploatacji urządzeń i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej. Warsztaty szkolne w Łapanowie zostaną wzbogacone o nową bazę dydaktyczną istniejących pracowni dla stanowisk: montażu suchej zabudowy, robót malarskich i tapeciarskich, robót posadzkarskich oraz robót tynkarskich. W Łapanowie natomiast powstanie w pełni doposażona pracownia kosztorysowania i organizacji budowy oraz dokumentacji technicznej.

W ramach projektu szkoły zrealizowały kurs „Przestrzeń w reklamie i aranżacja wnętrz wystaw stoisk handlowych w branży budowlanej” oraz „Kurs Kreowanie wizerunku pracownika branży budowlanej”, zajęcia „Pracownia wiedzy technicznej” i teoretyczne z zakresu tynkarstwa i montażu suchej zabudowy, jak również zajęcia „Informatyka dla technika” - poszerzające umiejętność wykorzystania programów komputerowych przez techników budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, geodezji, zajęcia z zakresu prawa budowlanego, wyrównawcze z organizacji robót budowlanych, grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, wyjazdy na zajęcia w laboratoriach na Politechnice Krakowskiej. Młodzież uczestniczyła również w laboratorium budownictwa energooszczędnego, inżynierii wiatrowej i chemii budowlanej, materiałów budowlanych i technologii betonu oraz wyjazdy na zajęcia w laboratorium Akademii Górniczo - Hutniczej – laboratorium edukacyjno-badawcze odnawialnych źródeł i poszanowania energii w Miękini.

Uczniowie rozpoczęli już udział w płatnych stażach (ze stypendium stażowym w wysokości 1500 zł.) w firmach z terenu powiatu bocheńskiego, związanych z branżą budowlana, drogową i geodezyjną. Niebawem rozpocznie się „Kurs rysunku odręcznego” oraz „Kurs obsługi programu ARCHI CAD I i II stopień”.

Wkrótce zostanie uruchomiony nabór na kursy i szkolenia zawodowe takie jak: obsługi programu Sketchup, programu AutoCad I, II i III stopień, operatora koparki jednonaczyniowej i koparko-ładowarki, montażu rusztowań, obsługi programu kosztorysowego Zuzia, Metricad, Planista, pozyskiwania i przetwarzania danych naziemnego i lotniczego skanowania laserowego. Odbędą się również warsztaty instalacji solarnych, pomp ciepła wody, PCWU, PCWB, PCCO i instalacji fotowoltaicznych, oraz kursy i szkolenia interdyscyplinarne m.in. spawacza elektrycznego TIG i MAG, operatora wózka widłowego, operatora Drona czy kurs prawa jazdy kat. B.
Nauczyciele wezmą natomiast udział w szkoleniach: „Adobe Photoshop, CorelDraw – podstawowe i zaawansowane techniki obsługi programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej”. Będą mieli również możliwość doskonalić się zawodowo poprzez udział w studiach podyplomowych z zakresu energetyki odnawialnej oraz z zakresu BHP.
Wszystkie działania będą realizowane w obu szkołach aż 2020 roku.