Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-04-30 21:55:39 przez system

Bursa zamieni się w Krainę Poezji

Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni zaprasza gimnazjalistów do udziału w konkursie recytatorskim „kraina poezji”, poświęconym pamięci ks. Jana Twardowskiego. Konkurs odbędzie się 26 maja.

Regulamin konkursu recytatorskiego „Kraina Poezji”

Temat IV edycji: „Pamięci ks. Jana Twardowskiego”
I. Cele:
- ukazanie bogatej twórczości poetyckiej ks. Jana Twardowskiego w 100 rocznicę urodzin
- rozwijanie wrażliwości i umiejętności odbioru utworów poetyckich.
- rozwijanie zainteresowań literackich
- propagowanie piękna poezji
- kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich
- umożliwienie młodzieży konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami kolegów
II. warunki uczestnictwa:
Konkurs recytatorski Kraina Poezji „Pamięci ks. Jana Twardowskiego” przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Przesłuchania odbędą się 26 maja (wtorek) od godz. 10.00.
- Placówka zgłasza do konkursu najwyżej dwóch uczestników.
- Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory / fragmenty utworów.
- Czas prezentacji utworów nie może przekraczać 10 minut. Dobór repertuaru konkursowego pozostaje w gestii wykonawcy.
- Program należy wykonać z pamięci.
- Uczestników będzie oceniać jury, powołane przez organizatora.
- Za dojazdy młodzieży, ubezpieczenie i opiekę odpowiedzialna jest dyrekcja delegującej placówki.
- Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do dnia 21 maja 2015 r. na adres:
Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 67, tel./fax 14 611 76 73, e-mail: bursa@powiat.bochnia.pl
Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu konkursu.
Dzień konkursu będzie Dniem Otwartym Placówki.