Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2019-03-25 19:08:59 przez system

Cikowice: Koło Gospodyń nagrodzone

Na początku marca działające w Cikowicach Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało tegoroczną nagrodę im. Józefa Ślisza.Celem nagrody jest upamiętnienie działacza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność", Wicemarszałka Senatu RP, który większość swojego życia poświęcił na realizację wielu działań i inicjatyw służących rozwojowi polskiej wsi.

Józef Ślisz aktywnie uczestniczył w procesie przemian społeczno-gospodarczych polskiej wsi, będąc autorem wielu inicjatyw oraz wspierając działania społeczno-polityczne ukierunkowane na rozwój obszarów wiejskich i demokracji. Nagroda im. Józefa Ślisza przyznawana jest organizacjom bądź osobom, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich. Laureatami nagrody im. Józefa Ślisza w 2019 roku zostało dziesięć Kół Gospodyń Wiejskich. KGW z Cikowic, Włościanek, Panienki, Sudołka, Świerczynka, Mokowa, Zielina, Zagórzan, Zastawia oraz Sieniawy - zostały wyróżnione za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, pobudzanie aktywności mieszkańców w społecznościach lokalnych, kultywowanie regionalnych tradycji oraz wspieranie integracji mieszkańców wsi.

Przewodnicząca Koła Krystyna Pałkowska: - W ostatnich latach Koło działa bardzo aktywnie, szczególnie jeżeli chodzi o podtrzymanie naszych tradycji: Palmy Wielkanocne i Wieńce Dożynkowe oraz Korowody Dożynkowe, czy udział w konkursach kulinarnych. Staramy się też przekazać naszym dzieciom i wnukom nasze tradycje. Dzieci i młodzież biorą z nami udział w biesiadach agroturystycznych oraz dożynkach. Należy zaznaczyć, że w tak ważnych uroczystościach zawsze występujemy w naszych strojach regionalnych. W 2018 roku Nasze Koło obchodziło 70 lecie działalności.

Nagroda została wręczona przedstawicielkom Koła Gospodyń Wiejskich w Cikowicach w trakcie Europejskiego Forum Rolniczego, które odbywało się w Jasionce koło Rzeszowa. Nagrody wręczał premier Mateusz Morawiecki oraz Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.