Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2016-10-30 12:07:59 przez system

Civitas Christiana - II część sesji papieskiej

W czwartek, 27 października Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Bochni zaprosiło na kontynuację sesji papieskiej pt. "Deo et Patriae - spojrzenie w przyszłość w nauczaniu Jana Pawła II i ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego".

W ramach sesji można było wysłuchać wykładu ks. dra Marka Mierzyńskiego pt. „Być patriotą dzisiaj. W nurcie dziedzictwa myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II”.

- Patriotyzm związany jest ze wspólnotą losu, kultury i tożsamości narodowej. Ks. kardynał Wyszyński zachęcał rodaków do troski o rozwój cnót narodowych, do kultywowania wartości i tradycji narodowej, do odważnego przeciwstawiania się wadom narodowym oraz tchórzostwu i rezygnacji z stawiania sobie ambitnych wymagań. Zarówno ks. Prymas Tysiąclecia, jak również św. Jan Paweł II wskazywali na doniosłą rolę Maryi w kształtowaniu wrażliwości na drugiego człowieka oraz budowaniu jedności narodowej - mówił ks. dr Marek Mierzyński.

W spotkaniu wzięła udział młodzież ze szkół z terenu powiatu bocheńskiego oraz członkowie i sympatycy Stowarzyszenia.