Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-06-05 12:34:33 przez system

Dni Bochni zbliżają się wielkimi krokami

W czwartek 11 czerwca ruszają Dni Bochni 2015. Jak już informowaliśmy, tegoroczne święto miasta zostało przez organizatorów podzielone na trzy bloki tematyczne (nauka, sztuka, rozrywka), a ich czas trwania wydłużony do prawie trzech tygodni. 11 czerwca rozpoczną się przedsięwzięcia zaplanowane w bloku „nauka”, a wśród nich…

11 czerwca – Muzeum im. Stanisława Fischera, sesja naukowa „Nowe Średniowiecze”.
Celem sesji jest próba nowego spojrzenia na Średniowiecze. Epoka ta często postrzegana jest schematycznie i oceniana powierzchownie lub wręcz niesprawiedliwie poprzez wystawianie uproszczonych ocen. Spod tej warstwy uprzedzeń i niewiedzy wyłania się obraz nadspodziewanie bogaty i interesujący - obraz epoki zaskakująco otwartej i światłej. Uznanie budzi urbanistyka kształtująca w sposób konsekwentny i logiczny miejską przestrzeń. Wiele o tym mówi socjotopografia miast, które choć zostały założone w odległych wiekach nadal służą współczesnemu człowiekowi. Życie codzienne ośrodków średniowiecznych zaskakuje bogactwem wytworów materialnych, szerokością horyzontów myślowych i głębią duchowego oraz religijnego przeżycia. Na tym tle Bochnia ze swoją specyfiką miasta górniczego jawi się jako jeden z ciekawszych ośrodków będących przedmiotem historycznej analizy.

Program:
• prof. dr hab. Jerzy Rajman, Świętych opieka nad Małopolską. Średniowiecze wciąż obecne;
• prof. dr hab. Krzysztof Polek, „Nowe średniowiecze” w badaniach nad historią gospodarczą na przełomie XX/XXI w.;
• prof. dr Bogusław Krasnowolski, Urbanistyka miasta średniowiecznego – wartości ponadczasowe;
• prof. dr hab. Urszula Sowina, Badania nad życiem codziennym miast późnośredniowiecznych;
• dr Dorota Żurek, Socjotopografia małego miasta w późnośredniowiecznej Polsce. Nowe tendencje i kierunki badawcze;
• dr Maria Molenda, Dom i jego mieszkańcy w średniowieczu;
• Jan Flasza, Bochnia średniowieczna – nowoczesny ośrodek przemysłowy;
• Marek Materna, Stillusy - garnki - warzelnie. Podsumowanie dotychczasowych badań archeologicznych na terenie Bochni.

14 czerwca – Park Rodzinny Uzbornia:
godz. 16.00-21.00 - Magia najkrótszej nocy, czyli noc świętojańska na sztucznym niebie – przenośne planetarium.
Nocne niebo zachwyca swoim blaskiem od wieków. Dla większości jest to jedynie romantyczny obrazek, ale dla niektórych stanowi przydatne narzędzie choćby do nawigacji. Dzięki mobilnemu planetarium bochnianie będą mogli w prosty i ciekawy sposób poznać prawa rządzące obrazem nieba.
Mobilne planetarium to dmuchany namiot o kulistym kształcie, który rozłożyć można w dowolnym miejscu. We wnętrzu znajduje się projektor wyświetlający około 3 tysięcy gwiazd. Można zaprezentować wygląd nieba w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca na Ziemi. W Bochni prowadzone będą 15-minutowe prelekcje dla ok. 25 osób jednorazowo. Po takiej prelekcji o wiele łatwiej jest odnaleźć się na prawdziwym nocnym niebie. Za pomocą rzutnika można bowiem przyspieszyć lub cofnąć pozorny ruch gwiazd, łatwo dzięki temu zrozumieć skąd na wielu zdjęciach astronomicznych widać okręgi zakreślone przez gwiazdy. W Dni Bochni dowiemy się m. in. czy niebo podczas najkrótszej w roku nocy przedstawia się wyjątkowo.

godz. 21.00- spektakl „Noc Kupały”. przygotowany przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum Nr 2 im. C. K. Norwida.
Scenariusz spektaklu powstał w oparciu o „Starą baśń” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jego autorkami są nauczycielki: Jolanta Kukla i Marta Michniak, nad realizacją przedstawienia czuwają panie: Jolanta Kukla, Bernadeta Staniszewska i Katarzyna Kołodziej. W przedsięwzięcie zostali zaangażowani uczniowie z wszystkich klas szkoły.
Choć spektakl w głównej mierze dotyczy zwyczajów związanych z nocą świętojańską, wpleciono weń także inne obrzędy starosłowiańskie i staropolskie. Będzie więc przemarsz z pochodniami, wypuszczanie wianków na wodę, ale też wiele innych obrzędów.

16 czerwca, godz. 18.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, spotkanie z cyklu „Bochniacy z pasją” – Janusz Paprota „Moja podróż do przeszłości, czyli wirtualna historia ziemi bocheńskiej”.
Janusz Paprota - nauczyciel historii, twórca portalu www.bochenskiedzieje.pl, pasjonat i wytrawny znawca historii Bochni i Bocheńszczyzny, autor ciekawych artykułów publikowanych m. in. na łamach „Kroniki Bocheńskiej”.

18 czerwca, godz. 17.30 – Muzeum im. Stanisława Fischera, Czwartkowe Spotkanie Muzealne: Janina Kęsek „Saga bocheńska – miejsca i ludzie. Historie prawdziwe i prawdopodobne”.
Dzieje miasta tworzą biografie ludzi wpisane w przestrzeń miejską poprzez miejsca zamieszkania, nauki, pracy, twórczości, działalności społecznej. Upływ czasu powoduje, że pamięć o tych związkach staje się coraz słabsza. Odchodzą przede wszystkim ludzie, świadkowie przeszłości, a odtworzenie ich wiedzy, opartej na zdolności obserwacji spraw i rzeczy ulotnych nie zawsze jest możliwe na podstawie źródeł pisanych. Janina Kęsek podejmuje próbę rekonstrukcji historii prawdziwych i prawdopodobnych związanych z wybranymi rodzinami bocheńskimi i ich domami, aby wydobyć ich udział i ich znaczenie w dziejach miasta. Czyni to zarówno w oparciu o materiały archiwalne, ale także – co jest szczególnie cenne, bezpośrednie lub pośrednie relacje ludzi, którzy w swoim czasie odgrywali w życiu naszego miasta główne role.

Dni Bochni 2015
sztuka – rozrywka

Sztuka
18-25 czerwca

18 czerwca, godz. 12.00 – Miejski Dom Kultury, wernisaż wystawy pokonkursowej przeglądu „Młodzi Plastycy” połączony z wręczeniem nagród.

19 czerwca, godz. 17.30 – Muzeum im. Stanisława Fischera, prezentacja tomu poetyckiego Andrzeja Pacuły „Uzbornia. Kroniki rodzinne”, wiersze czyta Grażyna Barszczewska.

21 czerwca godz. 12.00 – Muzeum im. Stanisława Fischera, wernisaż wystawy malarstwa „Marcin Samlicki w pełnym kolorze”.

23 czerwca godz. 18.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, otwarcie poplenerowej wystawy fotograficznej „Bochnia - miasto soli i sól miasta”.

24 czerwca godz. 17.30 - Muzeum im. Stanisława Fischera, „Z Bochni w świat. Ze świata do Bochni”: Michał Korta „Czy Bałkany są tylko wyobrażeniem?”.

25 czerwca godz. 19.00 – Miejski Dom Kultury, promocja książki Jana Flaszy i Przemysława Koniecznego „Bochnia. Przewodnik po mieście”. Wydanie drugie uzupełnione.
Prezentacji książki towarzyszyć będzie minirecital uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni.

Rozrywka
25-28 czerwca
25 czerwca godz. 17.00 – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni, „Na strunach” koncert podsumowujący polsko-słowackie warsztaty pt.: „V Bocheńskie Spotkania Muzyczne”.

26 czerwca godz. 17.00 – Park Rodzinny Uzbornia, koncert inaugurujący muzyczną część Dni Bochni. Wystąpią: Orkiestra Górnicza Kopalni Soli Bochnia oraz laureaci przeglądu „Młode Talenty”.
26 czerwca godz. 20.00 – Muzeum im. Stanisława Fischera, koncert z cyklu „Wirydarz pełen muzyki” – Chwila Nieuwagi

27 czerwca, Rynek: Bocheńskie wątki muzyczne
godz. 17.30 - Time For Funk
godz. 19.00 - Dave Ellis Blues Band
godz. 20.30 - Anna Treter z zespołem
Pomiędzy poszczególnymi występami odbędzie się losowanie nagród w konkursach, zorganizowanych z okazji Dni Bochni 2015.

28 czerwca, Rynek: Nowa muzyka polska
godz. 19.00 – Skubas
godz. 20.00 – Brodka
godz. 21.45 – pokaz sztucznych ogni

27-28 czerwca – Rynek, Bocheński Jarmark Kulturalny
godz. 16.00 – 20.00 – występy artystyczne na „małej scenie” (spektakl teatralny, pokazy taneczne i wokalne), prezentacja dorobku bocheńskiego środowiska plastycznego ( możliwość zakupu prac). Kiermasz książek (możliwość kupna, wymiany lub „uwolnienia” książki). Dodatkowo konkursy plastyczne i inne atrakcje.
godz. 10.00 – 21.00 – zbiórka publiczna oraz akcja „Dzień Dawcy Szpiku w Bochni”.

28 czerwca godz. 18.00 - kościół pw. Św. Pawła Apostoła.
Dr Wojciech Kamionka (waltornia), prof. dr hab. Andrzej Białko (organy): „Gdy nam zabrzmi złoty róg” - koncert muzyki klasycznej.

26-28 czerwca – plac przy ul. Floris, „Lunapark” – wesołe miasteczko