Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2019-03-28 19:42:38 przez system

Dołącz do Polskiego Splotu

W dniach 7-8 i 14-15 września po raz 27. w całej Polsce odbędą się Europejskie Dni Dziedzictwa. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów jest hasło POLSKI SPLOT.

Europejskie Dni Dziedzictwa to jedna z największych ogólnoeuropejskich inicjatyw, której celem jest ukazanie i promocja dziedzictwa kulturowego, a także zwiększenie społecznego zaangażowania w działania ochronne i popularyzatorskie. Każdego roku umożliwia ona bezpłatny dostęp do tysięcy rzadko otwieranych dla publiczności obiektów, a w jej ramach odbywa się wiele unikalnych wydarzeń, w których bierze udział ponad 20 milionów Europejczyków.

W Polsce inicjatywa również zyskała dużą popularność i na stałe wpisała się w kalendarium wrześniowych imprez kulturalnych. Organizatorzy wydarzeń EDD zapewniają interesujący i różnorodny program przybliżający uczestnikom historię i ciekawostki na temat lokalnych zabytków czy tradycji. W tym roku zgodnie z hasłem przewodnim uwaga uczestników skupi się wokół wydarzeń ukazujących proces odbudowy państwa polskiego po latach zaborów. Hasło to czytane dosłownie będzie zachętą do promocji dziedzictwa niematerialnego.

  • Temat przewodni odnoszący się do pojęcia „splotu” może być rozumiany zarówno symbolicznie, jak i dosłownie. Z jeden strony symbolizuje rozwój państwa polskiego po 1918 roku i wysiłek Polaków związany z połączeniem kraju z trzech wcześniej funkcjonujących państw zaborczych. Z drugiej strony hasło w sposób dosłowny odnosi się do tradycji tkackich, obiektów włókienniczych, kwestii mody polskiej – mówi Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ogólnopolskiego koordynatora Europejskich Dni Dziedzictwa.

Europejskie Dni Dziedzictwa mają charakter otwarty dlatego w obchody mogą włączyć się instytucje kultury, właściciele obiektów zabytkowych, muzea, organizacje pozarządowe, samorządy, miłośnicy historii. Forma przygotowanych wydarzeń może być różnorodna, np. bezpłatne zwiedzanie zabytków i innych obiektów kultury, wycieczki krajoznawcze, wystawy, imprezy plenerowe, wykłady, warsztaty, spacery, koncerty czy gry miejskie. Ważne, aby proponowane wydarzenia były poświęcone tematowi dziedzictwa i odbyły się w terminach tegorocznej edycji.

Dla organizatorów wydarzeń uczestnictwo w EDD oznacza udział w dużej międzynarodowej inicjatywie, której towarzyszy szeroko zakrojona kampania promocyjna w Internecie, mediach społecznościowych, audycjach radiowych. Proponowane wydarzenia zostaną ujęte w drukowanych informatorach z programem EDD, a ich organizatorzy otrzymają materiały promocyjne oraz atrakcyjne gadżety. Aby wziąć udział w inicjatywie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.edd.nid.pl

Europejskie Dni Dziedzictwa są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

KONTAKT
EWELINA WARNEL
Ogólnopolski koordynator EDD
T: +48 22 551 56 76
e-mail: ewarnel@nid.pl