Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-06-26 16:46:51 przez system

Dodatkowa rekrutacja do Liceum Plastycznego

Dyrekcja wiśnickiego „Plastyka” zaprasza absolwentów gimnazjów, zainteresowanych nauką w szkole artystycznej, na dodatkowy egzamin wstępny, który odbędzie się 10 lipca o godz. 9.00

Kandydaci będą realizować ćwiczenia z malarstwa, rysunku i kompozycji przestrzennej (rzeźba w glinie). Przystąpią również do egzaminu ustnego obejmującego znajomość zagadnień, związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych.

Pozytywnie zdany egzamin oraz jak we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia szkoły i wyniki egzaminu gimnazjalnego, pozwolą chętnym rozpocząć od września naukę w wiśnickim Plastyku.

Czteroletnia edukacja plastyczna obejmuje rysunek i malarstwo, rzeźbę, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, historię sztuki oraz jedną z czterech specjalności: ceramikę, tkaninę artystyczną, renowację elementów architektury oraz po raz pierwszy fotografię. Kandydaci na nową specjalność dodatkowo na egzaminie muszą przedstawić swoje prace fotograficzne czyli tzw. teczkę.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych uczniów i rodziców znajdują się na stronie www.wisnickiplastyk.pl. Informacji udziela sekretariat szkoły, tel. 146855650.