Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-10-18 00:22:57 przez system

Dokument z Bochni na liście UNESCO!

17 października zainaugurowana została w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Lista Krajowa Programu UNESCO „Pamięć Świata". Wśród wpisanych na Listę dokumentów znalazły się najważniejsze dla historii i kultury państwa i narodu dzieła.

Wśród nich są obiekty przechowywane na co dzień w krakowskich archiwach: dokument lokacyjny miasta Krakowa z 1257 r., przechowywany w Archiwum Narodowym w Krakowie, „Banderia Prutenorum" Jana Długosza z 1448 r. ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej i opis żup bocheńskiej i wielickiej z 1518 r., przechowywany w Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Na liście znalazły się także m.in.: Ustawa Rządowa z 3 Maja 1791 r. przechowywana w Archiwum Głównym Akt Dawnych, autograf „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, przechowywany w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Żałować jedynie należy, że do naszych czasów nie zachował się (lub ścisłej – nie został jeszcze odnaleziony) oryginał dokumentu lokacyjnego Bochni z 1253 r., a więc o 4 lata starszy od dokumentu krakowskiego! Byłby na pewno perłą w zbiorach.