Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2017-01-26 11:22:42 przez system

Dwa ważne wydarzenia w Muzeum

Muzeum w Bochni zaprasza w czwartek 26 stycznia o godzinie 17.30 na Czwartkowe Spotkanie Muzealne z panią prof. dr Marią Dziedzic (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), która mówić będzie o Leonie Dziedzicu, znakomitym artyście rzeźbiarzu związanym z regionem bocheńskim.

Natomiast w piątek odbędzie się Muzealny Wieczór Pamięci z okazji 72. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz II – Birkenau.

Wojciech Tabaszewski przedstawi badania archeologiczne na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz II – Birkenau przeprowadzone przez siebie i Kamilę Peschel w 2015 roku, w piątek 27 stycznia 2017 roku o godzinie 17.30, Muzeum w Bochni, Rynek 20

27 stycznia 1945 roku żołnierze należący do radzieckiej 60 Armii I Frontu Ukraińskiego wkroczyli do poszczególnych części kompleksu Auschwitz – Birkenau, wyzwalając ostatnich więźniów. W ostatnich godzinach, poprzedzających wkroczenie Rosjan, Niemcy wysadzili komory gazowe i podpalili część drewnianych baraków, chcąc zatrzeć ślady zbrodni.

Historia badań archeologicznych na obszarze byłego obozu koncentracyjnego sięga końca lat 50. XX wieku. Wtedy metodami archeologicznymi starano się uchwycić ślady stanowiące dowody zbrodni, które ich sprawcy starali się zatrzeć w ostatnich dniach jego funkcjonowania. Z kolei w roku 2015 przeprowadzone zostały prace archeologiczne mające na celu rozpoznanie materialnych pozostałości obozu zagłady w związku z realizacją budowy zabezpieczeń przeciwpożarowych w kompleksie muzealnym Auschwitz II – Birkenau. W ich trakcie rozpoznano elementy związane z funkcjonowaniem kompleksu obozowego oraz instalacje związane bezpośrednio z jego powstaniem, takie jak drenaże, sieci kanalizacyjne oraz utwardzenia ciągów komunikacyjnych.

Prace archeologiczne – zarówno te z lat wcześniejszych, jak również ostatnie, dostarczyły licznych materialnych śladów w postaci przedmiotów pozostałych po byłych więźniach zgładzonych w komorach gazowych Auschwitz – Birkenau. Wśród znalezionych zabytków znajdują się przedmioty codziennego użytku, które towarzyszyły więźniom. Większość tych przedmiotów, odebrana im przed wprowadzeniem do komór gazowych, nosi ślady celowego niszczenia i stanowi nieme świadectwo niewyobrażalnej zbrodni. Odkryte w trakcie badań przedmioty dziś, w 72 rocznicę końca gehenny, otrzymały możliwość „przemówienia” w imieniu swoich byłych właścicieli.