Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2020-05-14 19:43:31 przez eb

E-konkurs „To i owo o książce” już trwa!

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni - Oddział dla Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w III edycji e-konkursu. Tym razem jednak tematem przewodnim będą ciekawostki z życia książki.

Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na 3 zestawy pytań,
umieszczanych na początku każdego tygodnia, na stronie internetowej i facebook’u
Biblioteki. Każdy zestaw będzie zawierał po trzy pytania dotyczące mało znanych faktów i
ciekawostek o książce. Biorący udział w konkursie będą musieli wykazać się wnikliwą wiedzą na temat książek i umiejętnością wyszukiwania potrzebnych im informacji.

Celem konkursu jest rozwijanie pasji i zainteresowań literackich wśród czytelników, uświadomienie wartości czytania oraz zachęcenie jeszcze nieczytających do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

Konkurs rozpoczął się 12 maja 2020 roku i będzie trwał do 30 maja 2020 roku. Warunkiem udziału w konkursie będzie udzielenie prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania, które należy dostarczyć do dnia 12 czerwca 2020 roku, wyłącznie drogą mailową na adres:
dzieci@biblioteka-bochnia.pl. Prosimy o uważne śledzenie strony internetowej Biblioteki
www.biblioteka-bochnia.pl oraz facebook’a.

Kartę pracy, którą uzupełnia uczestnik i regulamin konkursu odnaleźć można na stronie
internetowej Biblioteki www.biblioteka-bochnia.pl Wypełnioną kartę pracy należy przesłać
mailowo na adres: dzieci@biblioteka-bochnia.pl) .