Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2017-06-02 09:22:54 przez system

Ekonomik - 150 tys. Euro na staże zawodowe

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni otrzymał 150 tys. euro na 2 tygodniowe zagraniczne staże zawodowe dla swoich uczniów. Już po raz piąty szkoła zdobyła duży grant z programów UE. Najpierw podatki unijnych obywateli powędrowały do Zespołu Szkół Nr 3 poprzez program Leonardo da Vinci, potem POWER a teraz Erasmus+.


Projekt pt. "Artysta w Kuchni II” przedstawiony przez Zespół Szkół nr 3 w Bochni na konkurs wniosków w dniu 2 lutego 2017 r. w ramach programu Erasmus+, zyskał uznanie ekspertów Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji i został zatwierdzony do realizacji z budżetem 150 000 Euro na lata 2018 - 2020.

  • Wszystkie zaplanowane działania w projekcie zostały wysoko ocenione uzyskując w sumie 94 pkt. na 100 możliwych do zdobycia. W tym roku wyjątkowo dużo było chętnych na dofinansowanie swoich planów dotyczących szkolenia zawodowego. O takie środki finansowe wnioskowały 833 szkoły i instytucje zajmujące się kształceniem zawodowym z całej Polski – tym większa satysfakcja, że nasz projekt został tak wysoko oceniony i uzyskał najwyższe możliwe dofinansowanie czyli 150 000 euro – mówi dyrektor szkoły Piotr Czekaj.

Uczniowie nie poniosą kosztów stażu. Zanim on nastąpi uczestnicy mają zaplanowany intensywny kurs języka angielskiego zawodowego i zajęcia kulturowe, które częściowo zrealizowane będą również za granicą m.in. poprzez wycieczki do najciekawszych zakątków danego kraju. Staże zawodowe najprawdopodobniej odbędą się w Grecji w regionie Pieria w hotelach i restauracjach nad brzegiem Morza Egejskiego u stóp Olimpu, ale pod uwagę brane są również inne kraje np. Portugalia czy Włochy.

Propozycja stażu skierowana jest do uczniów z klas I, II i III kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.

- Każdy spośród uczestników będzie miał okazję zapoznania się z pracą, z podejściem do obowiązków w poszczególnych obiektach hotelarsko-gastronomicznych o różnej specyfice i wielkości. Grupa uczestników będzie mogła się bezpośrednio włączyć w normalną pracę w przedsiębiorstwach u naszych zagranicznych partnerów, przez co dodatkowo poznają nowe techniki przygotowania wykwintnych posiłków i nowe trendy w obsłudze gości - czytamy w założeniach projektu. * Uczestnicy poprzez nawiązanie nowych kontaktów zawodowych zwiększą swoją mobilność na rynku, poszerzą swoje horyzonty poznawcze, co pozwoli na dokonywanie ciągłej rotacji pomysłów i innowacji w dziedzinie technologii żywności, żywienia człowieka i obsługi konsumenta.*

Celem projektu jest również:

  • zdobycie certyfikatu Europass Mobilność - dokument potwierdzający realizacje kształcenia zawodowego poza granicami kraju macierzystego
  • zdobycie certyfikaty z zakładów w którym uczestnik odbywa staż;
  • zdobycie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje z zastosowaniem elementów systemu ECVET;
  • doskonalenie umiejętności językowych.

Obecnie w szkole realizowany jest program PO WER, w ramach którego w tym roku szkolnym 156 uczniów w zawodach technik ekonomista , technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych wyjechało na 2 tygodniowe staże zawodowe do Grecji, gdzie w pełni zrealizowali założenia projektowe.

W przyszłym roku szkolnym 2017/2018 pierwsza grupa 30 uczniów swoją naukę rozpoczyna również od 4 tygodniowych, wrześniowych praktyk zawodowych w Grecji, w hotelu nad Morzem Egejskim w rejonie Neoi Poroi.