Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2010-02-02 05:43:46 przez system

Eliminacje do konkursu recytatorskiego

Miejski Dom Kultury w Bochni serdecznie zaprasza na Powiatowe Eliminacje do 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się 10 marca o godzinie 10.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury przy ul. Regis 1.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza można składać osobiście w sekretariacie bądź przesyłać faksem
(14)611 81 69 do 8 marca 2010.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą. W konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej oraz starsze. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji: przeglądy środowiskowe, miejskie, powiatowe, rejonowe, wojewódzkie oraz finałowe. Konkurs przebiega w kategoriach: turniej teatru jednego
aktora, turniej recytatorski, wywiedzione ze słowa, turniej poezji śpiewanej.

Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostaną przez organizatorów Komisja Konkursowa właściwa dla stopnia przeglądu.