Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-03-19 22:07:40 przez system

Eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

W piątek 20 marca mija termin zgłaszania się na eliminacje powiatowe do 60-go Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej zapraszają młodzież ponadgimnazjalną i osoby dorosłe na eliminacje powiatowe do 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się 24 marca 2015 r. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach oraz zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 20 marca 2015 roku w sekretariacie MDK w Bochni przy ul. Regis 1.

Konkurs zostanie poprowadzony w formie 4 odrębnych turniejów:

1. Turniej recytatorski
- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

2. Turniej „Wywiedzione ze słowa"
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów);
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem);
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

  1. Turniej teatrów jednego aktora
  2. obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).

4. Turniej poezji śpiewanej
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany;
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany;
- łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut;
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

Podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

Regulamin, informacje dodatkowe oraz karty zgłoszeń, do pobrania na stronie internetowej www.mdk.bochnia.pl oraz w sekretariacie MDK, czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16.

Termin zgłoszenia: do 20 marca 2015 r.
Eliminacje: 24 marca 2015 r., godz. 10:00, sala kameralna MDK, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia.