Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-08-20 12:03:36 przez system

Festiwal w Okulicach

Parafia Narodzenia NMP w Okulicach oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie zapraszają do wzięcia udziału w Przeglądzie Piosenki Religijnej pod nazwą ?Śpiewam, tańczę, wielbię?,który odbędzie się 6 września (niedziela) 2009 r. o godz. 15.00 w Sanktuarium Maryjnym w Okulicach.

Przegląd pomyslany jest jako piknik rodzinny na którym, oprócz samych zmagań konkursowych bedzie można zobaczyć występ grupy teatralnej Lustro z Okulic (g. 17.30) oraz koncert zespołu Obsesja Band (g. 18), i nie tylko...
Dodatkowe atrakcje to:
• Mini wesołe miasteczko
• Bogato zaopatrzony bufet
• Loteria fantowa (każdy los wygrywa)
a wieczorem - zabawa taneczna!

czasbochenski.pl jest jednym z czterech patronów medialnych Przeglądu.

Regulamin konkursu

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy amatorów, wystąpić mogą: zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, grupy śpiewacze, chóry, schole, soliści.
 2. Każdy z wykonawców może zaprezentować dwa utwory: jeden — o tematyce maryjnej, drugi — dowolny utwór o tematyce religijnej.
 3. Uczestnicy mogą występować z akompaniamentem instrumentalnym lub z półplaybackiem. Wykonawcy korzystający z podkładu muzycznego powinni dostarczyć na płycie CD lub mp3, nośniki nie mogą zawierać innych nagrań.
 4. Poszczególne parafie lub instytucje mogą zgłosić łącznie max. 3 wykonawców — 6 piosenek (np. 1 zespół i 2 solistów), w przypadku grup działających w szkołach, świetlicach, placówkach kultury, parafiach itp. należy podać, przy jakiej placówce zespół działa
 5. Występy oceni jury powołane przez organizatora Przeglądu, nagradzające najlepszych wykonawców (Organizator zapewnia dla uczestników Przeglądu nagrody — adekwatne do uzyskanych środków finansowych). Ilość nagród i wyróżnień oraz podział występujących na kategorie ustala jury.
 6. Próba akustyczna dla zespołów odbędzie się w dniu występu, na godzinę przed rozpoczęciem przeglądu, zgodnie z kolejnością występów konkursowych (kolejność występów - zgodnie z kolejnością nadsyłania zgłoszeń).
 7. Organizatorzy zapewniają system nagłośnieniowy (tzw. "przody"), mikrofony, akustyka. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnych instrumentów oraz tzw. "piecyków" gitarowych.
 8. Zgłoszenia na załączonych kartach prosimy nadsyłać do dnia 2 września na adres:
  Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu
  ul. Kościelna 8
  32-765 Rzezawa
  Zgłoszenia można nadsyłać faksem na numer: 0-14 6859881 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kultura@rzezawa, każde zgłoszenie należy potwierdzić telefonicznie pod nr. Tel. (014) 6859881 lub 0 605262345. zgłoszenia należy dostarczyć w nie przekraczającym terminie do 02.09.2009r. (decyduje data odbioru u adresata). Zgłoszenia, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą uwzględniane.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania nagrań
  festiwalowych do celów promocyjnych przy organizacji kolejnych edycji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 0146859881, 0-605-262-345.

KARTA UCZESTNICTWA

w Przeglądzie Piosenki Religijnej w Okulicach

(6 września 2008r.)

  1. Nazwa zespołu: ...........................................................................
   ? zespół dziecięcy ? zespół młodzieżowy/schola ? solista

? inne: ..........................................................................................................

 1. Nazwisko i imię solisty: .................................. wiek:..............

 2. Tytuły piosenek i autorzy:

I .........................................................muzyka:.............................

słowa:..............................

II ...................................................... muzyka.............................

słowa: ..............................

 1. Ilość osób w zespole ..............

 2. Ilość i rodzaj instrumentów ..............................................................................................

.............................................................................................................................

 1. Adres zgłaszającego/telefon/parafia/diecezja:

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

 1. Krótka informacja o zespole/soliście - dla konferansjera: ...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...................................................

Zgłaszający

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela)[1]

[1] Nie dotyczy wersji elektronicznej - tutaj warunkiem jest przesłanie zgłoszenia z oficjalnego adresu e-mail instytucji i telefoniczne potwierdzenie zgłoszenia.