Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-12-14 14:25:55 przez system

„Filozoficzny” sukces „Ekonomika”

Z Tischnerem w "Świat myślenia”- Daniel Warchołek z Zespołu Szkół nr 3 podąża śladami patrona ks. prof. Józefa Tischnera

W odbywającym się w Łodzi Ogólnopolskim Konkursie Filozoficzno-Oratorskim "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie Drogowskazy” uczeń bocheńskiego "Ekonomika” - Daniel Warchołek znalazł się w gronie laureatów, zdobywając wyróżnienie.

Konkurs odbył się 20 listopada w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Podczas uroczystego konkursowego spotkania myśl Tischnera, swój talent retoryczny oraz ciekawy, twórczy sposób interpretacji zaprezentowali uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera z całego kraju.

W Ogólnopolskim Konkursie Filozoficzno-Oratorskim wzięło udział 28 uczestników, do finału zakwalifikowało się dziewięciu uczniów. Młodzi oratorzy przygotowali pracę konkursową – mowę retoryczną, będącą interpretacją wybranego motta ks. prof. Józefa Tischnera, a następnie wygłosili ją publicznie podczas konkursu. Występy oratorów oceniało jury, w którym znaleźli się pracownicy naukowi, wykładowcy filozofii oraz przedstawiciele świata kultury. Występy uczniów cechował wysoki poziom prac oraz talent retoryczny. W imieniu jury werdykt ogłosił dr Witold Glinkowski – pracownik Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Łódzkiego, który jest autorem książek interpretujących poglądy ks. Tischnera.

Jury uznało wystąpienie Daniela Warchołka z Zespołu Szkół nr 3 w Bochni za dojrzałe filozoficznie, interesujące, osadzone w kontekstach Filozofii Wartości ks. prof. Józefa Tischnera. Było ono rozwinięciem myśli Tischnera: ,,Maska to wygląd człowieka przez okno kryjówki” z jego znanego eseju "Ludzie z kryjówek”.

- Tischner przedstawia człowieka jako istotę dramatyczną w kontekście otwarcia na drugiego człowieka na scenie dramatu, którym jest świat – mówił Daniel - natomiast twarz to coś na kształt naszego własnego "ja” czyli otwarcie na prawdę…-

Praca została napisana pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, Anny Szewczyk. Dzięki temu spotkaniu Daniel mógł posłuchać istotnych wskazówek fachowców w dziedzinie filozofii, poznać nowe wątki oraz myślenie rówieśników zaproszonych do finału.

Laureatom konkursu wręczył nagrody i dyplomy Kazimierz Tischner – brat ks. prof. Józefa Tischnera. Przy okazji tego szczególnego spotkania Daniel zwiedził Łódź i poznał jej secesyjną specyfikę oraz nawiązał znajomości z uczniami z innych szkół tischnerowskich.