Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-03-06 21:57:12 przez system

Finowie w Wiśniczu

W Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu rozpoczęła się realizacja projektu Animacja i TIK jako nowa jakość wspomagania edukacji o dziedzictwie kulturowym Polski i Finlandii, w ramach Erasmus+. Partnerem Wiśnickiego Plastyka jest Instytut Rzemiosła i Projektowania Lybecker w Raahe w Finlandii.

Szkoła ta prowadzi kierunki takie jak: projektowanie grafiki, grafika artystyczna, animacja i produkcja medialna, projektowanie wnętrz czy mebli. Finowie przyjadą do Nowego Wiśnicza już 15 kwietnia 2018 r. Spośród uczniów i nauczycieli fińskich i polskich zostaną utworzone dwie międzynarodowe grupy, które w ciągu 10 dni trwania projektu będą uczestniczyć w warsztatach teoretycznych (wykłady dot. animacji prowadzone przez znanego polskiego reżysera filmów animowanych, animatora i projektanta lalek z Teatru Groteska w Krakowie i studentkę Wydziału Animacji z Łódzkiej Akademii Filmowej - wszyscy troje są Absolwentami Wiśnickiego Plastyka) oraz w warsztatach praktycznych (praca nad wyborem legend, scenariuszami filmów, tworzeniem rekwizytów itp.). W projekcie przewidziano jednodniowe warsztaty z animacji w kontekście dziedzictwa kulturowego dla uczniów klas młodszych z Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu prowadzone przez uczestników polskich i fińskich. Finowie zwiedzą Zamek w Wiśniczu, Kopalnię Soli w Bochni, zabytki Krakowa. Uczniowie z Liceum Plastycznego pojadą do Raahe w październiku 2018 r. by w Finlandii dokonać montażu filmów. Efektem realizacji projektu będą: 2 etiudy filmowe powstałe w oparciu o wybrane legendy, 4 filmy dokumentalne „Making of”, 4 małe etiudy filmowe zrealizowane wspólnie z uczniami Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu i z uczniami Szkoły Podstawowej w Raahe. Zaplanowane działania wpłyną na podniesienie atrakcyjności nauczania o dziedzictwie kulturowym z wykorzystaniem animacji poklatkowej, narzędzi TIK oraz umiejętności nabytych podczas zajęć artystycznych.