Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-11-28 10:15:32 przez system

Gminna biblioteka wyróżniona

Ogólnopolski ranking "Rzeczpospolitej"

W konkurencji wzięło udział 700 bibliotek z całego kraju, które odesłały organizatorom wypełnioną ankietę, zawierającą 18 pytań. Rzeczpospolita rozesłała te ankiety do wszystkich 2300 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. Gmina Bochnia znalazła się na 180 miejscu.

W ocenie bibliotek brano pod uwagę takie rzeczy jak ilość czytelników na 1000 mieszkańców (w gminie Bochnia – 99), wypożyczone książki na 1 czytelnika (16), powierzchnia biblioteki, księgozbiór w sztukach na 1000 mieszkańców (3 546), procent nowo nabytych książek w stosunku do księgozbioru, oraz ilość nowych zakupów na 1000 mieszkańców i procent dotacji, jakie uzyskała biblioteka w 2011 roku. Brano pod uwagę również takie rzeczy jak dostępność biblioteki dla inwalidów, obecność Internetu i możliwość korzystania z niego przez czytelników, obecność audio buków, czy animacja życia kulturalnego w lokalnej społeczności.

Miejsce wśród 200 wyróżnionych przez Rzeczpospolitą polskich bibliotek to niewątpliwie sukces. Trzeba jednak dodać, że biblioteka w sąsiedniej, miejsko-wiejskiej gminie Brzesko znajduje się w rankingu znacznie wyżej, bo na 31 miejscu. Brzesko ma np. aż 218 czytelników na 1000 mieszkańców, większy jest też u sąsiadów księgozbiór. W naszej bibliotece martwić musi stosunkowo niewielki wskaźnik nowości, zakupionych po 2001 roku (14% w stosunku do całego księgozbioru), podczas gdy wiele gminnych bibliotek ma wiećej niż 50% nowych książek. Przy czym gmina Bochnia ma stosunkowo duży wskaźnik dotacji zewnętrznych – 3%, podczas gdy średnio polskie biblioteki miały ok.1,7% dotacji. Brzesko – 1,3%, ale też udział nowości jest tam jeszcze niższy niż u nas, bo tylko dziesięcioprocentowy.

W rankingu zwyciężyły biblioteki z maleńkich gmin: Kałuszyn (mazowieckie), Bestwina (śląskie) i Borów (dolnośląskie).

eb