Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-12-15 11:21:23 przez system

Historyczna Laureatka z gimnazjum w Drwini

<html />

W przededniu 31 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu odbyło się podsumowanie konkursu „Stan wojenny w Małopolsce – utrwalamy rodzinną historię”.

Wśród prac nadesłanych do konkursu z terenu całej Małopolski, Kapituła Konkursu w kategorii gimnazjów, najwyżej oceniła pracę uczennicy z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drwini Joaany Aksamit.

Konkurs „Stan wojenny w Małopolsce - utrwalamy rodzinną historię” został zorganizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jego celem jest upowszechnianie wśród młodzieży znajomości najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem okresu stanu wojennego w Małopolsce, rozbudzenie zainteresowań dziejami regionu oraz wychowanie patriotyczne w oparciu o bezpośredni przekaz pokoleniowy. Adresatami konkursu byli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. Uczniowie uczestniczyli w konkursie indywidualnie, pod opieką nauczyciela historii. Do zadań uczestników należało zebranie wspomnień członków rodziny lub osób z ich najbliższego otoczenia – świadków wydarzeń, w których uczestniczyli w czasie stanu wojennego w Małopolsce. Oparta o fakty praca mogła mieć formę wywiadu, rozprawki, opowiadania lub reportażu. Piszący mogli załączyć zdjęcia oraz kopie dokumentów dotyczących prezentowanego zagadnienia.

Kapituła Konkursowa w składzie: członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa (przewodniczący Kapituły), Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, radni województwa: Zygmunt Berdychowski, Grzegorz Biedroń, Wojciech Grzeszek, Stanisław Handzlik, Bogusław Mąsior, Teresa Starmach, Krzysztof Tenerowicz oraz dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Marek Lasota, członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Andrzej Szkaradek i dyrektor Gimnazjum nr 5 im. św. Kingi w Nowym Sączu Lucyna Zygmunt wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Laureaci w kategorii gimnazja:

 • Joanna Aksamit – kl. III, Publiczne Gimnazjum w Drwini,
 • Angelika Gomułka – kl. III a, Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu,
 • Katarzyna Ligęza – kl. III g, Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu,
 • Magdalena Matluch – kl. II Gimnazjum im. św. Królowej Jadwigi w Suchej,
 • Angelika Orlof – kl. III, Gimnazjum nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu,
 • Patrycja Płachta – kl. III, Gimnazjum nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu,
 • Izabela Szywalska – kl. III b, Gimnazjum im. 6 Brygady Desantowo-Szturmowej gen. S. Sosabowskiego w Proszowicach,
 • Piotr Wójs – kl. III, Gimnazjum nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu.

Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Justyna Bączalska – kl. I i, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Krakowie,
 • Katarzyna Duda – kl. I h, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu,
 • Wojciech Duży – kl. I, Ee, Technikum Łączności nr 14 w Krakowie,
 • Anna Deńca – kl. II d, IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu,
 • Anna Krzyśko – kl. III, Technikum Ekonomiczne im. św. Kingi w Łącku,
 • Tomasz Podkanowicz – kl. III a, Technikum Budowlane im. Stanisława Staszica w Nowym Targu,
 • Weronika Zarębska – kl. I a, Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie.