Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2019-02-20 18:40:04 przez system

I LO w Edukacyjnej Chmurze

Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni wzięła udział w zajęciach z biologii prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest to jeden z elementów projektu, w którym bierze udział szkoła.

Oprócz zajęć tematycznych, uczniowie ogólniaka mają również zajęcia internetowe, koła naukowe, a raz w semestrze zajęcia on-line transmitowane do 8 wybranych szkół z danej podgrupy w ramach działalności kół naukowych.Małopolska Chmura Edukacyjna to projekt, który zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozwala to na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie otrzymają możliwość kontaktu z nauką, mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni.

W ramach projektu odbywają się zajęcia on-line i ćwiczenia w grupach w ramach działalności kół naukowych.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z zakresu matematyki, języka angielskiego, informatyki i fizyki przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w procesie nauczania.

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów, rozwój kompetencji kluczowych uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski oraz wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.

To innowacyjny w skali Europy projekt polegający na przeprowadzaniu przez kadrę naukową uczestniczących w projekcie uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne, multimedialne sale do organizacji zajęć, z kolei uczniowie już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach i zajęciach.