Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-12-13 14:02:56 przez system

Kim jest Anna Kocot-Maciuszek?

Na naszą prośbę nowa dyrektor Miejskiego Domu Kultury przysłała nam garść informacji o sobie:

Anna Kocot-Maciuszek jest rodowitą bochnianką, ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej, kierunek nauki społeczne oraz public relations w Uniwersytecie Jagiellońskim (studia podyplomowe).

Od 1997 roku zawodowo związana z Urzędem Miasta. Ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. planowania strategicznego, kontaktów z przedsiębiorcami i komunikacji społecznej, wcześniej przez wiele lat zajmowała się promocją Bochni, pełniąc między innymi funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.

Jako główny specjalista ds. planowania strategicznego, kontaktów z przedsiębiorcami i komunikacji społecznej kierowała zespołem ds. Strategii Rozwoju Miasta, koordynowała tworzenie Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2011 – 2020, która określa kierunki rozwoju miasta, w tym m.in. oczekiwania i wyzwania stawiane przed instytucjami kultury.

Jako zastępca naczelnika wydziału Promocji i Rozwoju Miasta była odpowiedzialna za kontakty z instytucjami kultury i sportu, odpowiadała także za koordynację pracy tych jednostek w zakresie organizacji imprez.

Doświadczenie zawodowe:

  • opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochni na lata 2007 – 2015 oraz na lata 2011 – 2020 – kierownik zespołu ds. Strategii;

  • przygotowywanie wydawnictw i publikacji (obydwie edycje książki Jana Flaszy i Przemysława Koniecznego „Bochnia. Przewodnik po mieście”, „Kalendarium 750-lecia Bochni. Kalendarz dziejów miasta Bochnia 1253-2010”, foldery i ulotki promujące Bochnię itp.);

  • opieka merytoryczna nad oficjalną stroną internetową miasta;

  • opracowywanie scenariuszy, organizacja i przeprowadzanie imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;

  • współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi (prowadzenie audycji i konkursów radiowych promujących Bochnię, przygotowywanie programów o walorach gospodarczych i turystycznych Bochni dla telewizji, przygotowywanie artykułów promocyjnych publikowanych w dziennikach i czasopismach fachowych, redagowanie i rozsyłanie informacji prasowych, organizowanie konferencji prasowych);

  • współpraca z miastami partnerskimi, w tym organizacja wymiany młodzieży oraz wymiany kulturalnej;

  • współpraca przy projektowaniu i wykonywaniu pamiątek ważnych wydarzeń ( m. in.: medal 750-lecia miasta, NaCl bocheński szlak solny „na świecie” im. Św. Kingi, moneta dwuzłotowa);

  • opracowywanie graficzne miejskiego systemu identyfikacji;

  • udział w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych o dotacje z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych.

  • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami oraz nieformalnymi grupami, zajmującymi się działalnością kulturalną, edukacyjną, społeczną, ekologiczną, sportową.