Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-02-14 15:48:55 przez system

Kolejne Spotkanie Czwartkowe w Muzeum

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza na wykład Wojciecha Tabaszewskiego Gospodarstwo wiejskie w Stanisławicach w XIX i XX w. w świetle badań archeologicznych.

Prowadzone na szeroką skalę od 2000 roku ratownicze badania archeologiczne związane z budową autostrady Kraków – Tarnów pozwoliły na poznanie nie tylko odległej przeszłości, lecz również rzuciły szersze światło na nieco nowsze okresy w historii Bocheńszczyzny. Przebadane metodami archeologicznymi stanowisko 9 w Stanisławicach, oprócz śladów związanych z osadnictwem z okresu ok. I- II w p.n.e., odsłoniło również ślady gospodarstwa wiejskiego, które funkcjonowało tu w okresie XIX i początkach XX wieku. Wśród śladów zabudowy odkryte zostały przedmioty stanowiące standardowe wyposażenie domostw w tamtym okresie. Jednak wśród odkrytych przedmiotów znalazły się również i takie, których pochodzenie i przeznaczenie sprawiały, iż badane gospodarstwo okazało się bardziej wyjątkowe, niż się na pierwszy rzut oka wydawało…

Wojciech Tabaszewski, archeolog, studia na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył w roku 2003, w latach 2004 – 2007 brał udział w badaniach archeologicznych związany z budową autostrady A4, od roku 2007 do roku 2013 prowadził badania archeologiczne na obszarze gródka wójtowskiego w Krakowie. W tym też okresie prowadził badania związane z budową parkingu podziemnego przy Placu Na Groblach w Krakowie, jak również remontem Synagogi Remu na Kazimierzu. Od 2007 roku współpracuje z Katedrą Geochemii i Geofizyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2010 roku zatrudniony w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako specjalista do spraw archeologii. W roku 2011 brał udział w prowadzonych na płycie rynku w Bochni badaniach rozpoznawczych.

20 lutego 2014 roku, godzina 17.30, Rynek 20