Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-08-08 15:27:46 przez system

Kolejne „wodowanie” książki prof. Daniela Dudy

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zaprasza na spotkanie z prof. Danielem Dudą i wodowanie jego najnowszej książki „Antoni Walerian Garnuszewski – Dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie w latach 1920-1929”.

Daniel Duda – bochnianin, na stałe mieszkający w Gdyni, jest kapitanem żeglugi wielkiej, profesorem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Honorowym Ambasadorem Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia. Ukończył Państwową Szkołę Morską, od 1999 r. jest profesorem zwyczajnym tej uczelni. Pełnił obowiązki kapitana portu w Gdyni, był dziekanem Wydziału Nawigacyjnego tamtejszej Wyższej Szkoły Morskiej i rektorem tej uczelni. Prof. Daniel Duda należy do najznakomitszych znawców zagadnień morskich w naszym kraju, jest autorytetem w skali międzynarodowej, autorem wielu publikacji fachowych, członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, wieloletnim prezesem zasłużonego Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, członkiem Ligi Morskiej i Rzecznej, Komandorem Kapituły „Pierścienia Hallera”.

Systematycznie odwiedza rodzinne miasto przekazując cenne pamiątki, medale, wydawnictwa (także napisane i redagowane przez siebie), poświęcone tematyce morskiej Muzeum im. S. Fischera w Bochni, bocheńskiej Bibliotece oraz I Liceum Ogólnokształcącemu. Wyjątkowo cennym darem dla Muzeum była dokumentacja techniczna statku m/s „Bochnia” z lat 1976 –1995.

Prof. Daniel Duda sprowadził do Bochni ceremonię wodowania nowo opublikowanej książki o tematyce morskiej. Jest to piękna i oryginalna tradycja, która od lat przyjęła się wśród piszącej braci żeglarskiej i marynarskiej oraz wśród autorów piszących o sprawach bliskich ludziom morza. Każda książka ma swoją matkę chrzestną, wygłaszającą uroczystą formułę i dokonującą symbolicznego aktu „chrztu” książki.

Najnowsza książka prof. D. Dudy „Antoni Walerian Garnuszewski – Dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie w latach 1920-1929” to opowieść o człowieku niezwykle zasłużonym dla rozwoju polskiej żeglugi, autorze pierwszych polskich podręczników fachowych z zakresu budownictwa okrętowego. Laudację wodowanej książki wygłosi Marta Krupska.
Podczas spotkania można będzie nabyć wodowaną książkę, a wszystkie uzyskane tą drogą fundusze zostaną przekazane na leczenie małej Bochnianki - Dorotki Botkowskiej.

Środa, 13 sierpnia o godz. 17.00 w sali klubu Biblioteki, ul. Mickiewicza 5.