Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-08-06 15:39:43 przez system

Konkurs fotograficzny „Bochnia – portret miasta”

<html />

Trwa konkurs fotograficzny „Bochnia – portret miasta” ogłoszony przez Miejski Dom Kultury w Bochni i redakcję „Kroniki Bocheńskiej” w ramach obchodów 760-lecia lokacji Bochni. Konkurs ma charakter otwarty, bez podziału na kategorie wiekowe. Organizatorom zależy na tym, by jego uczestnicy zaprezentowali osobisty i kreatywny sposób przedstawienia tematu.

Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia, każde w formacie 30 cm x 40 cm lub większym. Karty zgłoszenia i regulamin konkursu są dostępne na oficjalnej stronie domu kultury www.mdkbochnia.pl oraz w redakcji Kroniki Bocheńskiej mieszczącej się w Bochni przy ul. Regis 1.

Karty zgłoszenia oraz fotografie należy nadsyłać lub składać osobiście do 2 grudnia 2013 r. (decyduje data wpływu) w redakcji „Kroniki Bocheńskiej”. Jury konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z regulaminem, odbiegające od tematu lub wadliwe technicznie.

Uroczystość ogłoszenia wyników połączona z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 11 grudnia 2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Bochni.

Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. W puli nagród znajdą się m.in.: zewnętrzny dysk twardy o pojemności 2 TB, kupony o łącznej wartości 600 zł na wielkoformatowe wydruki zdjęć, pamięci PenDrive o pojemności 32 GB. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.

O przyznaniu miejsc i podziale nagród decyduje jury konkursu. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Po zamknięciu wystawy pokonkursowej uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swe prace w redakcji „Kroniki Bocheńskiej”.