Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2016-04-20 11:47:03 przez system

Konkurs fotograficzny dla mieszkańców powiatu

Stowarzyszenie Rozwój Małych Miejscowości „Nasz Kamyk” z wykorzystaniem dotacji Starostwa Powiatowego w Bochni organizuje konkurs fotograficzny pt. „Ocalić od zapomnienia – Powiat Bocheński na starej fotografii”, bazujący na zdjęciach opublikowanych na ogólnopolskim portalu www.fotopolska.eu

Konkurs polega na wykonaniu współczesnych, aktualnych zdjęć będących niejako odbiciem tych z portalu. Najlepsze, najciekawsze zdjęcia wraz z ich archiwalnymi „bliźniakami” zostaną opublikowane w miejscach użyteczności publicznej w postaci wystawy (plenerowej np. łapanowski rynek lub w budynkach użyteczności publicznej np. Starostwo Powiatowe w Bochni, Urząd Gminy Łapanów i inne).

Dla laureatów konkursu, przeprowadzanego w dwóch kategoriach (młodzież szkolna, osoby dorosłe), przewidziano atrakcyjne nagrody. Komisja konkursowa – jury, złożone będzie z przedstawicieli władz Powiatu Bocheńskiego oraz zawodowych fotografów. Zdjęcie w formacie JPG w jak najlepszej rozdzielczości, nagrane na płytkę CD, należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Łapanów pok. 3 u Mirosława Drożdża lub wysłać pocztą tradycyjną na adres stowarzyszenia: Kamyk 66, 32-742 Sobolów z dopiskiem konkurs fotograficzny, z zaznaczeniem kategorii wiekowej (młodzież szkolna lub osoby dorosłe) oraz z oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich na stowarzyszenie. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac to 12 maja (decyduje data wpływu do Organizatora).

Osobą do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących realizacji projektu jest Mirosław Drożdż, tel. 601 465 311, mirek_drozdz@wp.pl. Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Bochni.