Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-08-18 01:34:41 przez system

Konkurs na rękodzielniczą Pamiątkę Bocheńską

Stowarzyszenie Kotłownia, Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Cepelia ogłaszają konkurs na "Rękodzielniczą Pamiątkę Bocheńską". W konkursie przewidziano nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi 2400 zł brutto.

Celem konkursu jest promowanie twórczości artystów-amatorów — rzemieślników bocheńskich oraz pozyskanie oryginalnych prac - "lokalnych pamiątek" symbolizujących walory turystyczne, kulturowe i ekologiczne Bochni i okolic. Ponadto intencją organizatorów jest zachęcenie mieszkańców do promocji naszego regionu, poprzez wykonanie prac rękodzielniczych podkreślających jego lokalną specyfikę i oryginalną tradycję.

Prace wykonane techniką dowolną należy składać w sekretariacie MDK w terminie do dnia 30 października 2009 r. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 2 prace. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi w listopadzie 2009r.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony www.mdk.bochnia.pl oraz w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury. Informacji udziela MDK — 014 611 69 01.